Talousarvioaloite taiteilijoiden työllistämisestä

13.3.2013


Helsinki on taiteilijoiden pääkaupunki. Missään muussa suomalaisessa kaupungissa ei työskentele eri taiteenalojen ammatinharjoittajia niin paljon kuin Helsingissä. Taiteilijoiden työllistyminen ja toimeentulo on kuitenkin Helsingissä erittäin vaikeaa. Valtaosa helsinkiläisistä taiteilijoista elää alle köyhyysrajan ja joutuu hakemaan toimeentuloa työttömyysturvasta.

On väärin, että kaupunki maksaa ns. sakkomaksuja Kelalle ja jättää budjetissa työllistämiseen varattuja rahoja käyttämättä sen sijaan, että se työllistäisi laajemmin muun muassa taiteilijoita.

Stadin juhlaorkesteri on hyvä esimerkki siitä miten taitelijoita voidaan työllistää. Kulttuuriasiankeskuksen ja Kulken talojen roolia tulee kehittää paikallisina kulttuurin ja taiteen osaamiskeskuksina, joiden kautta taide ja kulttuuri läpäisee muutkin peruspalvelut ja joissa voidaan työllistää taitelijoita yhdessä TE-keskuksen kanssa. Myös asuinalueiden ja julkisten tilojen rakentamisessa on monia mahdollisuuksia edistää taiteilijoiden työllisyyttä.

Me allekirjoittajat esitämme, että Helsingin kaupunki ottaa aktiivisemman rooli ja eri alojen taiteilijoiden työllistämisessä. Esitämme, että vuoden 2014 talousarvion raamiin ja taloussuunnitelman 2014–2016 pohjaan lisätään Kulttuuriasiainkeskukselle 100 000 euroa käytettäväksi taiteilijoiden työllistymistä koordinoivaan työhön ja materiaalikuluihin.

(Yrjö Hakanen + 8 valtuutettua eri ryhmistä)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »