Talousarvioaloite tonttivuokrien ja sisäisten vuokrien kohtuullistamiseksi

17.2.2010

Helsingin kaupungin perimien tonttivuokrien korotukset kiihdyttävät jo muutenkin korkeiden asumiskustannusten nousua. Helsinki perii tonteistaan selvästi korkeampia vuokria kuin esimerkiksi Tukholma ja eräät muut suuret kaupungit. Tonttivuokria nostaa Helsingissä lisäksi se, että vuokrien määräytymisen lähtökohtana ovat korkeat laskennalliset arvot, joista on nostettu kiinteistöviraston päätöksillä jopa 10 % vuodessa. Tällä vauhdilla tonttivuokrat uhkaavat kaksinkertaistua noin kuudessa vuodessa.

Kiinteistöviraston Tilakeskus perii myös kaupungin omien palvelujen tiloista korkeita ns. sisäisiä vuokria. Näihin sisäisiin vuokriin sisältyy normaalien ylläpito- ja lainakulujen lisäksi ylimääräistä, joka on tuonut kiinteistövirastolle vuodessa kymmenien miljoonien voitot. Monessa tapauksessa sisäiset vuokrat ylittävät jopa vapailta markkinoilta saatavien vastaavien tilojen vuokratason, vaikka kaupungin tilat on yleensä rahoitettu lainarahoitteisia yksityisiä tiloja edullisemmin valtionosuuksilla ja verovaroilla. Korkeat sisäiset vuokrat antavat vääristyneen kuvan kaupungin palvelujen todellisesta kustannustasosta. Tätä ylihinnoiteltua vuokratasoa on kuitenkin käytetty perusteluna palveluverkon karsimiselle.

Kunnan tehtävänä ei ole voiton tavoitteleminen tonttimaan ansiottomalla arvonnousulla eikä lakisääteisten palvelujen tarvitsemilla tiloilla. Kaupungin tulee päinvastoin omilla toimillaan pyrkiä turvaamaan asukkaiden oikeus kohtuuhintaiseen asumiseen ja edullisiin palveluihin.

Tonttivuokrien tuottotavoitteen kohtuullistamisen ei tarvitse vähentää kaupungin tuloja nykyisestä, koska lähivuosina tulee sovittavaksi suuri määrä vanhoja huomattavasti matalammalla tasolla solmittuja maanvuokrasopimuksia ja suuri määrä uusien alueiden maanvuokrasopimuksia.

Esitämme, että talousarviossa 2011 ja taloussuunnitelmassa 2011-2013 kohtuullistetaan vuodesta 1980 alkaen tehtyjä asuntotonttien maanvuokrasopimuksia niin, että vuosivuokra on 2 prosenttia tontin laskennallisesta arvosta. Lisäksi esitämme, että kiinteistöviraston tilakeskuksen perimiä ns. sisäisiä vuokria alennetaan kaupungin omilta palveluilta sekä paikallisesta asukas- ja kansalaistoiminnalta.

(Allekirjoittajana 7 valtuutettua eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »