Talousarvioaloite työllisyyden hoitamisesta

22.2.2017

Työttömyys, erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on Helsingissä vakava ongelmia, joka vaikeuttaa kymmenien tuhansien helsinkiläisten toimeentuloa ja elämää. Helsingin talouden ja toiminnan seurantaraportin 4/2016 mukaan työttömyysaste oli Helsingissä syksyllä yli 12 % ja työttömien määrä oli kasvanut 2 % edellisestä vuodesta. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut peräti 16 %. Työttömiä oli lokakuussa yhteensä yli 40 000 ja heistä pitkäaikaistyöttömiä oli yli 18 000. Avoimia työpaikkoja oli samaan aikaan vain 6 700.

Työttömyys on pahentunut, mutta Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja ei ole lisätty. Kaupunki ei ole myöskään lisännyt työpaikkoja omassa toiminnassaan, vaikka palvelujen tarpeet ovat muun muassa asukasmäärän ja kunnan velvoitteiden myötä lisääntyneet.

Kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien työmarkkinatuen kuntaosuuksia kaupunki joutui viime vuonna maksamaan jo 62 miljoonan euroa. Tällaisten ”sakkojen” maksaminen siitä, että ihmisiä pidetään työttömänä, on epäinhimillistä ja taloudellisesti järjetöntä.

Esitämme, että talousarvion 2018 raamiin ja taloussuunnitelman 2018-2020 pohjaan lisätään 15 miljoonaa euroa työttömien työllistämiseksi kaupungin tehtäviin ja tukityöllistämiseen. Osan määrärahasta esitämme käytettäväksi nuorten ja pitkäaikaistyöttömien palkkatukeen ja jatkotyöllistämiseen, työllistämispolkujen kehittämiseen ja oppisopimuskoulutukseen.  Lisäksi esitämme, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen ja työllistämiseen varataan syksyn alun arvioiden perusteella täsmennettävä, riittävä määräraha.

Kaupunginhallituksen tulee varautua myös työllistämispalvelujen siirtämiseen pääosin kaupungin vastuulle osana aluehallintouudistusta.

Samalla esitämme, että ryhdytään toimiin uusien työpaikkojen luomiseksi kaupungin palveluihin ja luomalla kaupungille lisää kannattavaa liiketoimintaa, kuten rakennusliike, uusiutuvan energian tuotantoa ja tietotekniikan kehittämishankkeita.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »