Talousarvioaloite työntekijöiden palkkauksesta

27.2.2013

Monien Helsingin kaupungin työntekijöiden palkka on niin pieni, että sillä on vaikea tulla toimeen. Erityisesti asumiskustannukset ovat pääkaupungissa nousseet ja muuta maata korkeammat.

Kaupungin työntekijöiden palkkojen parantamisen tarvetta korostaa ns. suurten ikäluokkien siirtyminen vähitellen eläkkeelle ja kaupunki joutuu kilpailemaan uusista työntekijöistä. Palkkatason parantaminen tehtävissä on myös tasa-arvokysymys, onhan suurin osa kaupungin työntekijöistä naisia.

Esitämme, että talousarvion raamiin 2014 ja taloussuunnitelman pohjaan 2014-2016 lisätään 25 miljoonaa euroa käytettäväksi kaupungin työntekijöiden palkkojen korottamiseen ns. Helsinki-lisällä tai muulla henkilöstöryhmien kanssa sovittavalla tavalla.

Yrjö Hakanen + 7 valtuutettua eri ryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »