Tervehdys KOMALAn juhlaan

10.2.2019

Minulla on ilo tuoda Komalan juhlaan Suomen kommunistisen puolueen tervehdys. Iranin kommunistisen puolueen Kurdistanin järjestön kamppailu on meille suomalaisille kommunisteille esimerkki rohkeudesta ja päättäväisyydestä taistella työväenluokan ja kurdien oikeuksien puolesta vaikeissa oloissa. Haluamme ilmaista solidaarisuutemme taistelullenne.

*****

Iranin islamistinen harvainvalta polkee räikeällä tavalla työväen etuja ja ihmisoikeuksia. Työläisten, opettajien, naisten ja monet muut mielenosoitukset ja lakkotaistelut kertovat vastarinnasta, jota ankarat vainotkaan eivät ole lannistaneet. Ne kertovat kasvavasta rohkeudesta nousta harvainvaltaa vastaan.

Imperialistien pyrkimykset hallita luonnonvaroja ja strategisesti tärkeitä alueita on tehnyt Lähi-idästä jatkuvien sotien julman näyttämön. Yhdysvaltojen irtisanoutuminen ydinsopimuksesta ja sen julistamat talouspakotteet vain pahentavat tilannetta. Iranin taantumuksellinen hallinto pyrkii käyttämään tätä ulkoista uhkaa perusteena lujittaa omaa heikentynyttä asemaansa.

Komalan pyrkimys yhdistää kaikkia edistyksellisiä voimia Kurdistanissa, Iranissa ja kansainvälisesti on tärkeä myös meille Suomessa. Se kertoo siitä, että Lähi-idän ei tarvitse olla loputon väkivallan ja pelon maaperä.

*****

Kapitalismi on yhä eriarvoisempi, tuhoisampi ja vaarallisempi järjestelmä. Ilmastonmuutos, sodat, eriarvoisuus, työttömyys ja demokratian puute osoittavat, että tarvitaan radikaaleja muutoksia, joilla puututaan finanssimarkkinoiden, pankkien ja suuryhtiöiden valtaan.

Suomessakin on rahaa enemmän kuin koskaan, mutta se jakautuu yhä epäoikeudenmukaisemmin. Pääomasijoittajat keräävät miljoonavoittoja palveluista, joissa jätetään vanhuksia suorastaan rikollisella tavalla hoitamatta. Hallituksen ajamalla sote-uudistuksella halutaan palvelut alistaa entistä laajemmin rosvokapitalistien voitontavoittelulle. Työehtosopimusturvaa heikentämällä poljetaan etenkin nuorten, naisten ja maahanmuuttajien palkkoja ja sosiaalisia oikeuksia. Samaan aikaan kun leikataan eläkeläisiltä, työttömiltä, opiskelijoilta ja lapsiperheiltä, valmistellaan valtavan kalliita 7 – 10 miljardin hävittäjähankintoja. Niitä ei tarvita Suomen puolustamiseen, vaan asekaupoilla sidotaan Suomen USA:n ja Naton sotapolitiikkaan.

Oikeistolainen politiikka on herättänyt laajaa tyytymättömyyttä ja puolueet lupaavat näin vaalien alla muutosta. Mutta mikään eduskuntapuolue ei ole ilmoittanut selvästi, että se ei lähde hallitukseen oikeiston pääpuolueen, kokoomuksen kanssa.  Yksikään eduskuntapuolue ei ole selvästi irtisanoutunut EU:n talouskuripolitiikasta, jota leikkaus- ja yksityistämispolitiikka toteuttaa. Kaikki eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet ostamaan miljardeilla taisteluhävittäjiä, vain määrästä keskustellaan.

Leikkauspolitiikka on luonut maaperää rasismille ja oikeistovoimat käyttävät maahanmuuttajavastaisuutta, nationalismia ja rasismia työväenluokan rivien hajottamiseen.

Työväenluokan kansainvälisyys, internationalismi on tässä tilanteessa meille konkreettinen yhteisen voiman lähde. Esimerkiksi se sama Nokia-yhtiö, joka irtisanoo työntekijöitä täällä Suomessa ja käyttää hyväksi halpatyövoimaa eri maissa, se sama Nokia myi joitain vuosia sitten Iranin hallinnolle televalvontajärjestelmän, jota käytettiin vasemmistolaisten ja edistyksellisten iranilaisten vainoamiseen.

*****

Suomen kommunistinen puolue kokoaa eduskuntavaaleihin ja EU-parlamentin vaaleihin vaihtoehtoa, joka vaatii politiikan suunnan muuttamista reilusti vasemmalle ja siirtymistä rahan vallasta kansanvaltaan. Se on osa luokkataistelua työväen etujen, demokratian, rauhan ja sosialismin puolesta.

Vaaleissa kamppaillaan myös maahanmuuttajien asemasta ja Suomen ulkopolitiikasta, mm. linjasta Lähi-idän kysymyksissä ja pakolaispolitiikassa. Toivomme, että voimme tehdä yhteistyötä vaaleissa teidän kanssanne.

Haluan nostaa esille myös Joukkovoima-kansalaisliikkeen mielenosoituksen, joka järjestetään lauantaina 30.maaliskuuta Helsingissä. Joukkovoiman mielenosoituksella vastustetaan leikkauspolitiikkaa, vaaditaan riittävää toimeentuloa kaikille ja puolustetaan kaikille kuuluvia ihmis- ja perusoikeuksia. Toivon, että mielenosoitukseen tulee myös laaja antikapitalistinen ja antirasistisen ”blokki”.

*****

Lopuksi haluan kiittää teitä yhteistyöstä, jota meillä on ollut ja siitä panoksesta, jonka te olette tuoneet työväenliikkeeseen Suomessa. Jatketaan yhdessä työläisten ja koko yhteiskunnan vapauttamiseksi riistosta ja kaikenlaisesta sorrosta.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »