Tolkkua pormestarien palkkoihin

18.1.2017

Kun valtuusto päätti kesäkuussa uudesta johtamisjärjestelmästä, todettiin päätöksessä kaupunginjohtajien nykyisten palkkojen voivan olla lähtökohta pormestareiden palkkatasolle. Silloin päätöksen hyväksyivät kaikki muut valtuustoryhmät paitsi SKP-Helsinki-listat ja René Hursti. Hyvä, että myös eräissä muissa ryhmissä on nyt herätty arvioimaan uudelleen pormestareille maksettavien palkkojen kohtuullisuutta.

Mielestäni ei ole perusteita sille, että valtuuston ja kaupunginhallituksen sisälle muodostetaan pormestareista tolkuttoman korkeaa palkkaa saava sisäpiiri. Pormestarin ja apulaispormestarien tehtävät ovat toki vaativia, mutta he ovat poliittisia luottamushenkilöitä ja varsinainen asioiden valmistelu-, esittely- ja toimeenpano kuuluu jatkossakin virkamiehille.

Pormestareilla on tärkeä rooli kaupunginhallituksen ja uusien toimialalautakuntien puheenjohtajina ja omien vastuualueiden hallinnon seuraamisessa. Pidän kuitenkin kohtuuttomana sitä, että heille maksettaisiin tästä poliittisesta luottamustehtävästä korkeampaa palkkaa kuin Suomen pääministerille. Pormestarille esitetty 14 000 euron kuukausipalkka ylittää pääministerin palkan kolmella tuhannella eurolla. Ja apulaispormestareille esitetty 10 000 euron kuukausipalkka ylittää ministereiden palkat. Kun otetaan huomioon palkkojen päälle tulevat kokouspalkkiot ja muut edut, voivat pormestarit tienata enemmän kuin nykyiset kaupunginjohtajat, vaikka pormestareiden tehtävät ja vastuu ovat selvästi suppeammat.

Pormestarien ökypalkat ovat erityisen epäoikeudenmukaisia kaikkia niitä kaupungin työntekijöitä kohtaan, joille maksetaan niin pientä palkkaa, että sillä on vaikea selviytyä edes välttämättömimmistä menoista.

Jako palkkaeliittiin, muhkeita palkkioita kerävään kaupunginhallituksen sisäpiiriin ja rivivaltuutettuihin vääristää myös valtuuston ja lautakuntien työtä. Ikään kuin valtuuston ja lautakuntien muiden jäsenten ei tarvitsisi yhtälailla perehtyä asioihin, ottaa vastuuta päätöksistä, pitää yhteyttä asukkaisiin ja seurata kaupungin toimintaa? Kyse on myös periaatteessa suuresta muutoksesta, jolla muutamista luottamustehtävistä tehdään ammattipoliitikon vakansseja, jolloin myös suhde asukkaisiin ja hallintoon muuttuu.

Kannatan kaupunginhallituksen vähemmistön vastaesitystä 9 000 ja 6 500 euron kuukausipalkoista. Vähempikin olisi riittänyt, mutta tämä on kuitenkin kohtuullisempana jotenkin hyväksyttävissä oleva kompromissi

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »