Tonttivuokrien alentamista kiirehdittävä

4.6.2008

 

Tässä aloitteessa, jonka jätin tammikuussa yhdessä 20 muun
valtuutetun kanssa, esitettiin, että kaupunginhallitus tuo valtuustoon
selvityksen tonttivuokrien määräytymisperusteista ja mahdollisuuksista hillitä
asumiskustannusten nousua alentamalla korkeita tonttivuokria. Samalla
aloitteessa esitettiin, että kaupunki luopuu kiinteistöviraston esittämistä
korkeista tonttivuokrien korotuksista.

Aloitteen jättämisestä on kulunut jo viidettä kuukautta.
Kiinteistöviraston asennetta kuvaa se, että valtuustolle ei vieläkään tuoda
edes aloitteessa esitettyä selvitystä. 

Kaupunginhallitusta on syytä kiittää siitä, että se ei ole
niellyt sellaisenaan kiinteistöviraston valmistelemaa asukkaille tylyä
lausuntoa. Myönteistä on myös se, että kaupunginhallitus kehottaa tekemään
aloitteessa esitetyn selvityksen ja myös vertailuja muihin suuriin kaupunkeihin
Suomessa ja kansainvälisesti.

Kun näitä selvityksiä tehdään, on tärkeä vertailla
tonttivuokria euroissa eikä pelkästään tuottoprosentteja. Sekä asukkaiden että
valtuutettujen kannalta on lisäksi kohtuullista edellyttää, että tällaiset
selvitykset tehdään mahdollisimman nopeasti eikä asiaa venytetä yli vaalien.
Parasta olisi, että selvityksen tekee joku muu taho kuin kiinteistövirasto,
jonka johto on sitoutunut aina tulospalkkioita myöten vuokrien korotuslinjaan. 

Kaupunginhallituksen vastauksessa ei valitettavasti oteta
kantaa aloitteen varsinaiseen tarkoitukseen eli asumiskustannusten
hillitsemiseen alentamalla korkeita tonttivuokria. Lisäksi vastauksessa on
kiinteistöviraston valmistelun jäljiltä virheellistä tietoa siitä, miten suuri
tonttivuokrien nousun vaikutus on asumiskustannuksiin. Vastauksessa kerrottu
esimerkki vaikutuksista Herttoniemessä perustuu viime vuoden lokakuun
laskentaperusteisiin. Kun sopimusta tehdään, vuokra määräytyy kuitenkin 2010
lopun tonttimaan hinnan mukaan, ja se on vielä enemmän kuin tässä esitetty jo
sinällään kohtuuton 1,70 euroa asuntoneliöltä.

Nykyisillä tonttivuokrien määräytymisperusteilla ja maan
laskennallisen arvon nousutahdilla uusittavien vuokrasopimusten hintataso
kaksinkertaistuu kuudessa vuodessa. 

Tontinvuokraajien kansalaisliike on tuottanut näistä
kysymyksistä jo paljon hyvää aineistoa. Esimerkiksi Tukholmassa vuokrat ovat
selvästi alle puolet Helsingin tasosta ja niitä tarkistetaan muutaman vuoden
välein yhtä kaikkien tonttien osalta tasapuolisemman kohtelun turvaamiseksi.

Ehdotan, että hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen
valtuusto päättää lisäksi seuraavan ponnen: Samalla kun valtuusto kiirehtii
kaupunginhallituksen esittämän selvityksen tekemistä tonttivuokrista, valtuusto
kehottaa selvittämään miten korkeita tonttivuokria voidaan alentaa
kohtuullistamalla vuokrien määräytymisperusteita.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »