Tonttivuokrien korotukset kohtuullistettava

7.5.2014

Tässä on kyse vastauksesta 18 eri ryhmiin kuuluvan valtuutetun aloitteeseen tonttivuokrien määräytymisperusteiden muuttamisesta niin, että korotuksia kohtuullistetaan. Asumisen kalleus on Helsingin suurimpia ongelmia. Tonttivuokrat ovat eräs tekijä, jolla kaupunki vaikuttaa asiaan. Pelkkien tonttivuokrien osuus on uusien sopimusten myötä vajaasta kahdesta eurosta yli kolmeen euroon asuntoneliöltä kuukaudessa.
Kaupunginhallituksen torjuva vastaus perustuu kummallisiin, suorastaan virheellisiin väitteisiin.

Kaupunginhallituksen mukaan aloitteessa esitetty tuottotavoitteen alentaminen neljästä prosentista kahteen prosenttiin ”tarkoittaisi asuntotonttien maanvuokrien alentamista 50 %:lla”. Tämähän ei pidä paikkansa. Maanvuokrien taso perustuu tontin laskennalliseen arvoon. Tuo laskennallinen arvo on tänään aivan eri tasolla kuin vanhoja maanvuokrasopimuksia tehtäessä, viisikymmentä vuotta sitten. Siksi jokainen uusi sopimus nostaa maanvuokria ja kaupungin tuloja, vaikka tuottotavoite olisi neljän prosentin sijasta kaksi prosenttia. Lisäksi vuokrat sidotaan uusissa sopimuksissa indeksiin.

Harhaanjohtava on myös vastauksessa esitetty väite, että tuottoprosentin pienentäminen kahteen aiheuttaisi kaupungille yli 50 miljoonan euron menetykset. Uudet sopimukset lisäävät tonttien arvonnousun takia joka tapauksessa kaupungin tuloja. Kyse on siitä miten paljon tulot kasvavat. Nyt kiinteistövirasto ylittää sille asetetun vuotuisen 150 miljoonan euron tuottotavoitteen.

Tonttivuokrat nousevat nyt valmisteilla olevissa taloissa kymmenen, jopa viisitoistakertaisiksi. Kaupunginhallituksen vastauksen mukaan korotusten pienentäminen ei hillitse asumiskustannusten nousua vaan asuntojen hinnat päinvastoin nousisivat, kun alhainen tonttivuokra pääomittuu myyntihintoihin. Jos tämä logiikka pitää paikkansa, voidaan asumisen hintaa siis alentaa nostamalla tonttivuokria vielä rajummin! Omalaatuisen logiikan lisäksi vastauksessa näkyy se, miten vuokra-asukkaat, mukaan lukien kaupungin vuokratalot unohdetaan jatkuvasti. Kuitenkin myös he maksavat vuokrissa tonteista, jotka on usein jo pariin kertaan maksettu.

Kiinteistövirasto valmistelee tonttivuokrien korotusten lisäksi muutoksia asuntotonttien vuokrauskäytäntöihin. Esillä on tonttivuokrien määrittely rakennusoikeuden mukaan. Tämä toisi lisää ongelmia esimerkiksi alueilla, joilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta mutta ei todellisia mahdollisuuksia hyödyntää sitä.

Tässä aloitteessa ei ole kyse siitä, korotetaanko vanhoja tonttivuokria vai ei. Kyse on siitä, miten paljon vuokria korotetaan. Nyt valmisteltua pienemmät korotukset riittävät.  Tämä koskee myös 2010 alkaen rajusti korotetuin perustein jo tehtyjä sopimuksia. 

Asumismenojen korkea taso on ongelma, johon pitää puuttua teoilla eikä pelkillä puheilla. Esimerkiksi Wienissä asumismenot ovat vain puolet Helsingin tasosta. Tukholmassakin tonttivuokrat ovat selvästi Helsinkiä alemmat.

Ehdotan, että valtuusto palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että tonttivuokrien korotuksia voidaan kohtuullistaa.

(Valtuusto hylkäsi palautusesityksen äänin 67 – 10. )

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »