Törkeä aie

19.5.2009

Törkeä aie ”säätiöidä” eduskunta

Hallituksen sopima esitys vaalilain muutoksesta on törkeä
yritys ”säätiöidä” eduskunta siellä nyt istuville puolueille ja estää uusien
vaihtoehtojen nouseminen eduskuntaan. Ehdotetulla kolmen prosentin
äänikynnyksellä voidaan estää jopa lähes 100 000 ääntä saavan puolueen
pääsy eduskuntaan. Alueellisesti viidenneksen vaalipiirin äänistä saava lista
voisi jäädä vaille edustusta.

Kolmen prosentin äänikynnykselle ei ole mitään
demokraattisia eikä vaaliteknisiä perusteita. Äänikynnyksellä alennetaan osa
äänestäjistä vaaleissa toisen luokan kansalaisiksi, joiden äänet voidaan
sivuuttaa. Sillä suojellaan nykyisten eduskuntapuolueiden asemia.Sen sijaan äänestysaktiivisuutta ei tällaisilla hankkeilla ainakaan lisätä.

Suomen kommunistinen puolue vastustaa äänikynnystä ja
vaaliliittojen kieltämistä. Olemme esittäneet vaalilain uudistamista
tasauspaikkajärjestelmällä, jossa esimerkiksi 20 kansanedustajaa valitaan
valtakunnallisilla tasauspaikoilla, joiden avulla parannettaisiin vaalien
suhteellisuuden toteutumista. Tasauspaikkajärjestelmä voidaan toteuttaa ilman
mitään äänikynnystä.

Vaalien demokraattisuuden ja kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi tarvitaan äänikynnyksen ja vaaliliittojen
kieltämisen sijasta kansanäänestysten käyttöönottoa periaatteellisesti
tärkeissä asioista – kuten EU:n perussopimuksista, kansalaisten aloite-oikeuden
kehittämistä eduskuntatyöhön, eduskunnan ulkopuolisiin puolueisiin rahanjaossa
ja valtamediassa kohdistuvan syrjinnän lopettamista, puolueisiin kuulumattomien
ihmisten muodostamien valitsijayhdistysten aseman parantamista, vaaleilla
valittavia seutuvaltuustoja sekä demokratian laajentamista talouden alalle.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »