Vaalirahoitus vain osa poliittista korruptiota

14.8.2009

Vaalirahoitus vain osa rakenteellista korruptiota

 

Vaalirahoitusskandaali osoittaa, miten valtapuolueet, niiden
ministerit ja kansanedustajat on ostettu myötäilemään rahamiespiirien ja suuryhtiöiden etuja. Suurella
rahalla on myös ratkaistu vaalien tulokset ja asetettu etenkin eduskunnan
ulkopuolisten puolueiden ehdokkaat täysin eriarvoiseen asemaan.

Vaalikampanjoilla asetettavan kohtuullisen rahoituskaton
lisäksi Suomessa pitää toteuttaa Euroopan neuvoston korruption vastaisen ryhmän
Grecon suositus, jonka mukaan valtion puoluerahoitusta ”ei voi rajoittaa vain
parlamentissa edustettuna oleviin puolueisiin” vaan sillä on huolehdittava,
että myös eduskunnan ulkopuolella olevat puolueet voivat ”kilpailla
oikeudenmukaisin ehdoin vakiintuneempien puolueiden kanssa”.

On turha uskotella, että suurpääoman säätiöiden,
finanssikonsernien, muiden yritysten ja liikemiesten etenkin valtapuolueille ja
niiden ehdokkaille syytämät vaalirahat ovat vastikkeetonta tukea ja että
ongelma on vain rahoituksen julkisuus.

Pelkkä vaalirahoitustuki on vain jäävuoren huippu. Sen
ohella pitäisi selvittää, mitä rahaa puolueille jaetaan vaalien välillä ja
miten tämä vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ja koko politiikan linjaan. Ei ole
mikään sattuma, että Björn Wahlroosin kaltaisten suursijoittajien ja
työnantajapiirien avokätisesti rahoittama kokoomus on ajanut työnantajien
Kela-maksun poistamista, alhaista pääomaverotusta, pääomapiirien
veroparatiisien perustamista myös Suomeen, työnantajien toiveiden mukaisia
matalatasoisia työehtosopimusratkaisuja jne.

Valtiollisen puoluetukijärjestelmän piti korjata poliittisen
rahoituksen vääristymää ja vähentää puolueiden riippuvuutta yksityisestä
rahoituksesta. Toisin on käynyt. Puoluetuella vahvistetaan suurten puolueiden
asemaa ja eduskunnan ulkopuoliset puolueet on jätetty kokonaan tukea vaille.
Lisäksi eduskuntapuolueet jakavat itselleen tiedotus- ja lehdistötukea, naistoiminnan
tukea, kehitysyhteistyörahoja, tutkimustoiminnan tukea, televisioaikaa Ylen
vaaliohjelmissa jne. Myös EU-parlamentti jakaa siellä edustettuna oleville
tiedotus- ym rahaa. Lisäksi ministereillä ja kansanedustajilla on huippupalkat,
avustajat ja muut etuudet….

Irti rakenteellisesta
korruptiosta

Suoran yksittäisiin päätöksiin vaikuttamisen ohella ja jopa
sitä merkittävämpää on se, että tällä rakenteellisella korruptiolla
valtapuolueiden edustajat sidotaan lukemattomien säikein markkinaehtoiseen, suuryhtiöiden
ja rahamiesten etuja palvelevaan politiikan yleiseen linjaan. Samalla
ministerit ja kansanedustajat irtaantuvat yhä enemmän tavallisten ihmisten
elämästä ja tarpeista.

Euroopan neuvoston korruption vastainen ryhmä Greco esitti
Suomea koskevassa raportissaan (joulukuu 2007), että ”julkista rahoitusta ei
voida rajoittaa ainoastaan parlamentissa edustettuna oleviin puolueisiin”.
Greco totesi Euroopan neuvoston poliittisten puolueiden rahoitusta koskevan
suosituksen 1516/2001 edellyttävän, että valtion puoluerahoituksella tulee
huolehtia siitä, että myös eduskunnan ulkopuolella olevilla puolueilla ”olisi
mahdollista kilpailla oikeudenmukaisin ehdoin vakiintuneempien puolueiden
kanssa”.

Vaalirahoituksen ja poliittisen toiminnan rahoituksen
vääryyksien korjaamiseksi tarvitaan perusteellisia muutoksia: Vaalikampanjoiden
rahoitukselle on asetettava kohtuulliset katot, puolueiden ulkopuolinen
rahoitus on julkistettava niin vaaleissa kuin vaalien väliseltä ajalta, valtion
puoluetuki on muutettava tasapuolisesti myös eduskunnan ulkopuolisia puolueita
koskevaksi, Yleisradiossa pitää lopettaa eduskunnan ulkopuolisten puolueiden
syrjintä, kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia pitää lisätä (esim.
kansalaisten aloiteoikeus, tukea kansalaisten omien vaihtoehtoisten esitysten
kehittelylle, kansanäänestykset, osallistuva budjetointi kunnissa), suurten ja
keskikokoisten puolueiden asemia pönkittävän äänikynnyksen torjuminen
vaalilakien uudistuksessa jne.

SKP:n vaalirahoitus

SKP ei saa vaaleihin tukea yrityksiltä, ammattiliitoilta tms
eikä myöskään valtion puoluetukea. Muutamassa ammattiliitossa SKP:n ehdokkaina
olleet liiton jäsenet ovat saaneet pientä tukea, kun sitä on jaettu
puoluekantaan katsomatta ehdokkaana oleville. SKP on käynyt vaalikampanjat omalla,
jäsenten ja jäsenjärjestöjen rahoituksella. Puolueen koko vaalibudjetti on vain
murto-osan siitä, mitä esimerkiksi kokoomuksen ja keskustan kärkiehdokkaiden
henkilökohtaiset vaalikampanjat ovat maksaneet.

SKP ja piirijärjestöjemme ovat toimittaneet oikeusministeriölle vuosittain
tilityksen vaalitoiminnan tuloista ja menoista.

SKP:n vaalitoiminnan tuotot ja menot (keskusjärjestölle)
olivat vuonna 2007 yhteensä 43 345,42 euroa. Tuotoista 1 610,42 euroa oli tukea
jäseniltä, 3 488 euroa kampanjamateriaalien (collegepaidat ym) myyntituottoja
ja 1 660 euroa julkaisutoiminnan tuottoja. Muu vaalitoiminta rahoitettiin
puolueen oman organisaation normaaleista tuotoista (jäsenmaksut, lahjoitukset
jäseniltä, kirjojen myynti jne).

Vuonna 2008 SKP:n vaalitoiminnan tuotot ja kulut olivat 54 610,44 euroa.
Lahjoitukset jäseniltä ja SKP:n piirissä toimivilta järjestöiltä olivat 10 000
euroa, myyntitulot kampanjamateriaaleista (t-paidat, merkit, julisteet) 2
303,14 euroa ja julkaisutoiminnan tuotot 15 021,90 euroa. Loput 27 285,40 euroa
rahoitettiin oman organisaation normaalin toiminnan tuotoista.


© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »