Valitaanko Rädyn sijaiseksi pätevä vai poliittisiin lehmänkauppoihin sopiva?

27.8.2014


Valtuusto ei ota nyt kantaa vain sosiaali- ja terveystoimen viransijaisuuteen. Nyt tehdään valintaa myös siitä, asetetaanko etusijalle pätevyys ja julkisten palvelujen kehittäminen – vai poliittiset lehmänkaupat ja peruspalvelujen alistaminen kauppatavaraksi.

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelujen budjetti on yli 2,5 miljardia euroa. Näissä palveluissa on noin 20 000 työntekijää. Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan tehtävä on tärkeimpiä ja haastavimpia, mitä tältä alalta Suomesta löytyy.

Erityisen haastava tämä tehtävä on nyt, kun hallitus valmistelee sote-uudistusta, Helsingissä valmistellaan koko sote-palveluverkon uudistamista, sosiaaliviraston päällikkö vaihtuu ja monet ongelmat ovat kärjistyneet, kun resurssit on alibudjetoitu.

Apulaiskaupunginjohtajan sijaisuus olisi voitu laittaa avoimeen hakuun heti kun Räty nimettiin ministeriksi, mutta kokoomuslainen kaupunginjohtaja ei sitä tehnyt. Sen sijaan kokoomuslaiset ovat sopineet keskenään, että ministeriksi siirtynyt Laura Räty ja hänet eduskuntavaalin tarkistuslaskennassa täpärästi pudottanut Lasse Männistö vaihtavat keskenään apulaiskaupunginjohtajan ja kansanedustajan paikkoja.

Männistöllä ei ole sosiaali- ja terveysalan koulutusta eikä kokemusta suuren organisaation johtamisesta. Hänen ainoa työkokemuksensa sosiaali- ja terveyspalveluista on runsas vuosi kunnille yksityisiä palveluja myyvän Mediverkko Oy:n markkinointi- ja liiketoiminnassa. Näin vähissäkö on ”kykypuolueen” sote-osaaminen?

Miksi vihreät, jotka arvostelivat Rätyä valittaessa tämän vähäistä kokemusta, ovat nyt niin hiljaa? Miksi helsinkiläisille ei kerrota avoimesti, että kulissien takana tehty koplausta, jossa kokoomus ”ostaa” vihreiden tuen Männistölle sillä, että Osmo Soininvaara saa kokoomukselle sopivana vihreänä demareilla nyt olevan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan paikan?

Vaikka nyt esitetään vain sijaisen valitsemista Rädyn virkavapauden ajaksi, on tällä valinnalla myös pidemmälle ulottuvia vaikutuksia sote-palveluja ajatellen. Lasse Männistö on kunnostautunut kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana ajamalla kilpailuttamisen, yksityisten ostopalvelujen ja palvelusetelien käytön laajentamista samaan aikaan kun kaupungin omien palvelujen resursseja heikennetään ja lähipalveluja karsitaan. Nyt on kyse siitä, valitaanko henkilö joka haluaa lopettaa suurimman osan terveysasemista, keskittää palvelut muutamiin suuriin keskuksiin ja luoda näin lisää markkinoita yksityiselle bisnekselle? Vai valitaanko henkilö, joka haluaa ja osaa kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja, erityisesti perustason lähipalveluja?


Ehdotus Antti Holopaisen valitsemisesta

Kokoomuksen puoluekokouksessa Alexander Stubb julisti, että Suomessa tarvitaan ”uusi tapa tehdä politiikkaa”. Nyt valtuustossa nähty on pikemminkin paluuta menneisyyteen, aikaa jolloin hallitsijat jakoivat mahtisuvuille läänityksiä.

Kokoomus on valmistellut apulaiskaupunginjohtajista oikein kaksinkertaista lehmänkauppaa: Räty ja Männistö vaihtavat keskenään paikkoja. Tässä sulle-mulle –pelin politiikassa ei valita pätevää vaan pelureille sopivaa. Ja vihreät, ehkä demaritkin pidetään hiljaisina kulisseissa tapahtuvalla kaupankäynnillä toisesta apulaiskaupunginjohtajan paikasta, joka on tulossa vuoden lopulla päätettäväksi.

Onneksi on tarjolla myös päteviä ehdokkaita. 

Muun muassa terveyskeskuslääkärinä, Pohjois-Karjalan kuntoutumisklinikan johtajana, Helsingin A-klinikan lääkärinä ja A-poliklinikan johtajana, Helsingin sosiaaliviraston Tervalammen kartanon lääkärinä ja Järvenpään sosiaalisairaalan ylilääkärinä laajan ja monipuolisen kokemuksen sosiaali- ja terveystoimesta hankkinut Antti Holopainen on käytettävissä valittaessa sijaista apulaiskaupunginjohtajan virkavapauden ajaksi.

Työssään Holopainen on perehtynyt sekä sosiaali- että terveyspalveluihin. Hän tuntee myös hyvin Helsingin sosiaali- ja terveystoimen.

Antti Holopainen on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja erikoislääkäri. Hän on toiminut vastuuhenkilönä ja asiantuntijana useissa sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n, Valviran ja EU:n hankkeissa. Holopaisella on kunnallishallinnon kokemusta myös luottamustehtävistä, viimeksi Lahden kaupunginhallituksesta, jossa hän on Vasemmistoliiton edustajana.

Ehdotan, että lääketieteen lisensiaatti Antti Holopainen valitaan sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan sijaiseksi.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »