Valtuustokysely ARA:n suosituksista vuokratalofuusiossa

14.9.2011

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on antanut 16.6.2011 vastauksen kanteluun, joka koskee Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöiden liiketilojen vuokria. Kaupungin kiinteistöyhtiöiden fuusion johdosta ”ARA suosittelee, että Helsingin kaupunki palauttaisi liikehuoneistojen vuokratuotoista kulujen ja edellisten vuosien alijäämien jälkeen mahdollisesti syntyneen ylijäämän vuokrataloyhtiöön”. Toisaalta ARA toteaa, että liiketiloista, joita ei ole rahoitettu valtion tuella, ei saa aiheutua mitään kustannuksia aravavuokratalojen asukkaille. Kaupunki vastaa omistajana kaikissa tilanteissa näihin liiketiloihin liittyvistä kuluista ja riskeistä.  

Kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt ARA:n suosituksen johdosta liiketilojen vuokraamisesta ainakin eräissä yhtiöissä syntyneen ylijäämän palauttamiseksi? Samalla kysyn, miten kaupunki palauttaa kiinteistöyhtiöille ja niiden asukkaiden hyväksi varat, jotka yhtiöt ovat sijoittaneet perustetun fuusioyhtiön omistukseen siirtyvän kaluston hankintaan?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »