Valtuustokysely Helsingin kassatalletuksista

24.11.2016

Valtuustossa

Helsingin kaupungilla on huomattavan suuret sijoitukset ja
kassatalletukset. Viime vuoden lopulla ne olivat jo yli miljardi euroa. Samaan
aikaan kun sijoitukset ovat kasvaneet, on monia kaupungin järjestämien
palvelujen määrärahoja alibudjetoitu.

Suuriin sijoituksiin liittyy riskejä, joita
rahoitusmarkkinoiden yleinen epävarmuus on lisännyt. Toisaalta kassavarojen
suuruuteen liittyy tuotto-odotuksia. Varojen sijoittamisessa tehdään myös
tärkeitä yhteiskunnallisia ja eettisiä valintoja.

Julkisuudessa on kerrottu eräiden kuntien epäonnistuneista
ratkaisuista, joiden seurauksena sijoituksille ei ole saatu tuottoa.
Yhdysvalloista alkanut raha- ja pääomamarkkinoiden levottomuus on lisäksi
herättänyt huolta siitä, miten kunnat ovat turvanneet sijoituksensa.

Edellä olevan perusteella kysyn:

    miten
kaupungin sijoitukset ja kassatalletukset on suojattu markkinariskeiltä?

    millainen
tuotto sijoituksilla ja kassatalletuksilla on ja miten tuotto aiotaan turvata
jatkossa?

    millaiset
vastuullisen sijoittamisen sosiaaliset, ekologiset ja eettiset periaatteet
kaupungin sijoitustoiminnalle on määritelty?

    miten
kaupunginhallitus aikoo jatkossa huolehtia siitä, että suuria kassavaroja ei
koota palvelutoiminnan määrärahoja alimitoittamalla tai alibudjetoimalla
tiedossa olevia tuottoja esimerkiksi kaupungin liikelaitoksilta?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »