Valtuustokysely länsimetron sotkuista

16.11.2016

– 16.11.2016 kyselytunnilla vastaamatta jäänyt kysymys

Länsimetron kustannusten ja aikataulujen hallinta on pettänyt taas kerran. Yhtiön toimitusjohtaja on vaihdettu, mutta mitä muita johtopäätöksiä on tehty tai syytä tehdä? Helsinki on yhtiössä vähemmistö-osakas, mutta kaupungilla on edustus yhtiön hallituksessa ja yhtenä rahoittajana kaupunki voi muutenkin vaikuttaa hankkeeseen.

Tässä vaiheessa kiireellisintä on muuttaa töiden organisoimista, johtamista, seurantaa ja kustannusten hallintaa niin, että enää ei tule lisää kustannuksia ja työt saadaan valmiiksi mahdollisimman pian. Aikooko Helsinki pyytää yhtiön johdolta selvityksen toimista, joihin tältä osin on ryhdytty ja julkistaa sen?

Länsimetro Oy ei ole suostunut julkaisemaan päätösasiakirjojaan. Tämä on periaatteellinen ongelma, kun on kyse verovarojen käyttämisestä ja julkisen joukkoliikenteen investoinnista. Eikö Helsingin ole syytä asettaa lisärahoituksen ehdoksi, että tästä alkaen päätösasiakirjat ovat julkisia?

Länsimetron projektijohtajana toimii rakennuskonsulttiyhtiö Sweco. Sillä on ilmeisen iso vastuu hankkeen budjettien ja aikataulujen pettämisestä. Millaisia selvityksiä Helsingin kaupunki tai sen edustajat Länsimetro-yhtiön hallituksessa ovat vaatineet Swecolta? Jos Swecolta on saatu selvityksiä, voidaanko ne antaa tiedoksi kaupunginvaltuustolle?

Länsimetro Oy ei ole kyennyt vastaamaan tehtävistään, budjeteista ja aikatauluista. Syvä epäluottamus yhtiöön on vienyt luottamusta myös kustannusten karkaamisen syitä koskevalta selvitykseltä, jonka yhtiö on itse tilannut, vaikka sen tekeekin ulkopuolinen taho. Asiakirjojen salaaminen on pysäyttänyt Helsingin valmisteleman selvityksen. Millä tavalla hankkeen ja sen valvonnan epäonnistumisen syitä aiotaan kaupungin toimesta selvittää? Voisiko Helsingin kaupunginvaltuuston tarkastuslautakunta tehdä tästä erillisen selvityksen, jossa asiaa tarkasteltaisiin ennen muuta siltä kannalta, miten kaupungin hallinto on seurannut, valvonut ja ohjeistanut länsimetrohankkeeseen osallistumista?

(Puheenjohtajisto valitsi kyselytunnille toisen ajankohtainen asian. Tämä kysely on jätetty kuitenkin kirjallisestio vastattavaksi.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »