Valtuustokysely MedOnesta ja päivystyshankkeesta

26.5.2008

 

Pääkaupunkiseudun kuntien terveydenhuollon päivystyshanketta
valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana on Jarmo Kantonen MedOne-yhtiöstä.
Kantonen valmisteli Vantaan Peijaksen päivystystoiminnan siirtämisen MedOnelle.
Toukuussa hän esitti MediUutisissa perusterveydenhuollon ja
erikoissairaanhoidon ulkoistamista ja ehdotti pääkaupunkiseudun
päivystyshankkeeseen viitaten ulkoistamisen kokeilemista juuri
pääkaupunkiseudulla.

Päivystyshankkeen projektipäällikkönä toimiva Ricardo
Menezes on puolestaan julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan
yhteispäivystysten konsultointiin erikoistuneen Medividan pääomistajia ja
Meditalo terveyspalvelut –vuokralääkäriyhtiön toimitusjohtaja. Myös hän on
ottanut kantaa pääkaupunkiseudun kuntien päivystystoiminnan ulkoistamisen
puolesta. 

Edellä olevan perusteella kysyn asianomaiselta
apulaiskaupunginjohtajalta, miten on mahdollista, että pääkaupunkiseudun
kuntien päivystyshankkeen keskeisinä vetäjinä toimivat henkilöt, jotka ovat
julkisen terveydenhuollon kanssa kilpailevien yritysten edustajia ja ajavat
kuntien päivystystoiminnan ulkoistamista?

Entä onko kaupungin johto ohjeistanut Helsingin edustajat
toimimaan niin, että päivystyshankkeessa ei valmistella mitään
ulkoistamiseen ja yksityistämiseen tähtääviä suosituksia tai toimia?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »