Valtuustokysely palmuöljystä

22.3.2010

Valtuustokysely palmuöljydieselistä

Kaupunginvaltuusto käsitteli viime lokakuussa 11.2.2009 tekemäni aloitteen siitä, että kaupungin joukkoliikenteessä luovutaan palmuöljydieselin käytöstä polttoaineena.  Kaupunginhallituksen vastaus palautettiin valtuutettu Thomas Wallgrenin ehdotuksesta uudelleen valmisteltavaksi pikaisesti niin, että kaupunginhallitus selvittää yhteistyössä eri tahojen kanssa entistä tarkemmin Neste Oilin palmuöljyhankintojen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia.

Maaliskuussa julkistetun Euroopan ja Hollannin Maan ystävien selvityksen mukaan Neste Oilin palmuöljyn tuottaja IOI rikkoo yritysvastuulinjauksiaan, kestävän palmuöljyn sertifiointisäädöksiä ja Indonesian lakeja. Julkaistu raportti asettaa kyseenalaiseksi myös Kestävän palmuöljyn neuvoston RSPO:n luotettavuuden. Neste Oil on käyttänyt IOI:tä esimerkkinä vastuullisesta tuottajasta, jota se käyttää. Raportin mukaan IOI raivaa laittomasti sademetsiä ja myös suosademetsiä Indonesiassa. Suosademetsien hävittäminen on nostanut Indonesian maailman kolmanneksi suurimmaksi kasvihuonekaasujen lähdemaaksi. 

Maan ystävien raportti asettaa entistä kyseenalaisemmaksi palmuöljydieselin käytön jatkamisen Helsingin seudun bussiliikenteessä enää syksyllä päättyvän kokeilukauden jälkeen.

Edellä esitetyn perusteella kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt selvittääkseen palmuöljyhankintojen sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia? Entä millä tavalla turvataan se, että Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän bussiliikenteessä on mahdollisuus siirtyä ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon, kun palmuöljykokeilu päättyy tämän vuoden lopussa?

(Kyselytunnille 7.4.2010)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »