Valtuustokysely Tehyn tueksi

15.10.2007


TekstiTerveydenhoitoalan palkkojen jälkeenjääneisyys uhkaa johtaa työtaisteluun ja laajoihin joukkoirtisanoutumisiin. Kunnallinen työmarkkinalaitos on kieltäytynyt jopa neuvotteluista Tehyn vaadittua tuntuvaa kuoppakorotusta.

Hoitajien palkkauksen parantaminen on tärkeää paitsi hoitajien toimeentulon myös henkilöstön saatavuuden ja palvelujen laadun turvaamiseksi.

Helsingin kaupungilla on kunta-alan suurimpana työnantajana mahdollisuus vaikuttaa alan palkkakehitykseen. Helsinki on tärkeä vaikuttaja Kuntaliitossa ja sen osana toimivassa Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa. Kaupunki voi myös kääntyä asiassa valtioneuvoston ja eduskunnan puoleen.

Terveyspalveluihin käytetään Suomessa asukasta kohti vähemmän rahaa kuin useimmissa muissa OECD-maissa. Valtiontalouden ylijäämäisyys osoittaa, että rahoitusta on mahdollista lisätä. Esimerkiksi tänä vuonna ylijäämä on noussut jo 2,8 miljardiin euroon ja myös ensi vuoden budjettiesitys on kaksi miljardia ylijäämäinen.

Kysyn, mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt vaikuttaakseen Kunnallisen työmarkkinalaitokseen niin, että se luopuu hoitajien kuoppakorotuksen vastustamisesta ja on valmis sopimaan hoitajien palkkojen korottamisesta niin, että uhkaava työtaistelu ja joukkoirtisanoutumiset vältetään? Entä mihin toimiin kaupunginhallitus on ryhtynyt, jotta valtiovalta osallistuu kuntien palkkaratkaisuun nyt esitettyä suuremmalla valtionosuudella? Lisäksi kysyn, onko kaupunginhallitus ohjeistanut terveyskeskusta ja kaupungin edustajia HUS:n hallinnossa niin, että mahdollisessa työtaistelutilanteessa kaupungin ja HUS:n työtehtävissä ei käytetä  ns. rikkuritehtävissä esimerkiksi vuokratyövoimaa?

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »