Valtuustokysely vuokralaisdemokratiasta kiinteistöjen fuusiohankkeessa

22.3.2010

Valtuustokysely vuokralaisdemokratiasta asuinkiinteistöjen fuusiohankkeessa

Kaupunginhallituksen konsernijaoston työsuunnitelman mukaan jaosto käsittelee toukokuussa selvityksen kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistämisestä. Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa edellyttää, että asukkaille turvataan päätösvaltaa ja vaikutusmahdollisuus omaa asumistaan koskevissa asioissa. Lain mukaan omistajan tulee turvata asukastoimikunnille mahdollisuus osallistua talojen vuokranmääritystä ja vuokrien tasoitusta koskevien suunnitelmien valmisteluun. Myös Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratiasääntö edellyttää samaa.

Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistäminen, niiden pääomalainojen yhdistäminen tai muut esillä olleet fuusiomallit heikentäisivät asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia ja vaikuttaisivat olennaisesti vuokrien määräytymiseen. Tiettävästi asian valmistelussa on kuultu tähän mennessä vain kahta kaupungin vuokralaisneuvottelukunnan edustajaa. Sen sijaan asukkailla ja heidän valitsemillaan talotoimikunnilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua asian valmisteluun eikä antaa siitä lausuntoja. Saamieni tietojen mukaan myöskään kiinteistöyhtiöiden hallituksia ei ole kuultu.

Edellä esitetyn perusteella tiedustelen asianomaiselta kaupunginjohtajalta, millä tavalla konsernijaostossa valmistelevassa asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistämisasian valmistelussa turvataan yhteishallintolain ja vuokralaisdemokratiasäännön edellyttämä asukkaiden ja talotoimikuntien osallistuminen ja kuuleminen jo valmisteluvaiheessa?

(Valtuuston kyselytunnille 7.4.2010)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »