Vapaavuori esittää Helsingin palvelujen leikkaamista

29.10.2020

 

Pormestari Jan Vapaavuori esittää Helsingin palvelujen rahoituksen supistamista nykyisestä tasosta ensi vuoden talousarvioehdotuksessa, joka tähtää keskellä koronakriisiäkin 174 miljoonan euron ylijäämään. Esitys ei tarjoa helpotusta koronapandemian pidentämiin potilasjonoihin, vanhusten hoivan ja muiden peruspalvelujen resurssipulaan, pahentuneeseen työttömyyteen ja kohtuuttomiin asumismenoihin.

Talousarvioesityksessä toimintamenot kasvavat nimellisesti verrattuna tämän vuoden talousarvioon, mutta jäävät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialoilla euromääräisestikin matalammalle tasolle kuin tänä vuonna toteutuvat menot.

Pormestari ehdottaa sosiaali- ja terveyspalveluihin 28 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna ennusteen mukaan käytetään. Edes sote-lautakunnan yksimielisesti täysin riittämättömäksi toteamaa ehdotus ei Vapaavuorelle kelvannut, vaan sitäkin on leikattu. Lähipalvelujen keskittämistä jättiyksiköihin aiotaan jatkaa ja vanhuksilta leikata vähistäkin kotiin tarjottavista palveluista. Myös HUS:n määrärahat jäisivät 20 miljoonaa tämän vuoden tasoa pienemmiksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen määrärahojen esitys on samaa tasoa kuin tänä vuonna, vaikka kunnille tulee lisää lakisääteisiä velvoitteita mm. oppivelvollisuuden pidentämisestä vuodella, maksuttomuuden laajentamisesta toisen asteen koulutuksessa ja työllisyyden hoidon kuntakokeilusta. Tämä tarkoittaa budjettiesityksen mukaan mm. ryhmäkokojen suurentamista ja oppituntien vähentämistä.

Vapaavuori kertoo Helsingin ottavan lisää velkaa. Hän vaikenee kuitenkin siitä, että kaupungilla on näiden uusien velkojen jälkeenkin huomattavasti enemmän lainasaatavia kuin velkaa. Helsinki tekee koronakriisistä ja työttömyyden kasvusta huolimatta tänäkin vuonna tulosennusteen mukaan ylijäämää 260 miljoonaa euroa, minkä päälle tulevat vielä kaupungin omistamien yhtiöiden voitot. Edellisten vuosien ylijäämiä on kaupungin taseessa jo lähes 6 miljardia. Ylijäämistä huolimatta Vapaavuori esittää työntekijöiden tulospalkkioiden lopettamista.

Vaikka pormestarin esitystä vertaisi ennen koronakriisiä päätettyyn tämän vuoden budjettiin, ei määrärahojen parin prosentin lisäys riitä kattamaan kustannustason noususta, asukasmäärän lisäyksestä, ikäihmisten osuuden kasvusta ja lakisääteisten tehtävien laajenemisesta aiheutuvia tarpeita. Vapaavuoren puheita ”elvyttävästä” budjetista ei vastaa myöskään investointien tavoitetason alentaminen.

Vapaavuoren esityksellä ei rakenneta ”maailman toimivinta kaupunkia” vaan jatketaan monien palvelujen heikentämistä ja lisätään eriarvoisuutta. Helsingin valtuustossa vasemmistolla ja vihreillä on enemmistö. Näkyykö se lähiviikkojen budjettineuvotteluissa vai tyytyvätkö vihreät, SDP ja VAS taas kerran vain promilleluokan vähäisiin muutoksiin? Viimeistään nyt koronakriisin keskellä pitää lopettaa ylijäämien kasaaminen ja tehdä roima tasokorotus kaupungin peruspalvelujen rahoitukseen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »