Vastaesitys tonttivuokrien korotusten kohtuullistamiseksi

29.4.2009Vastaesitys tonttivuokrien korotusten kohtuullistamiseksi

Jokainen meistä tietää, että asumisen kallis hinta on Helsingin suurimpia ongelmia. Siksi tuntuu käsittämättömältä, että kaupunginhallituksen enemmistö vielä tieten tahtoen nostaa tonttien vuokrat noin 15-kertaisiksi. Jos tämä esitys hyväksytään, asukkaat maksavat pelkästään tontinvuokraa 1,50 – 2,80 euroa asuntoneliötä kohti kuukaudessa. Se tarkoittaa asunnon koosta riippuen 50 – 250 euron menojen lisäystä kuukaudessa. Monelle se on kerta kaikkiaan liikaa.

Kaupunginhallituksen ja kiinteistöviraston tälle suurkorotukselle esittämät perustelut eivät kestä kriittistä tarkastelua. Kiinteistöviraston mukaan tonttivuokrille esitetty tuottovaatimus vastaa pitkäaikaisille sijoituksille yleisesti vaadittua tasoa. Todellisuudessa vastaavien, käytännössä riskittömien sijoitusten keskimääräinen reaalituotto on alle puolet nyt tonttivuokrille esitetystä. Sitä paitsi kaupunki ei ole sijoittaja eikä ole yleensä maksanut tonteista. Vertailu sijoitusmarkkinoihin on myös sikäli väärä, että lain mukaan kunnan tehtävänä ei ole liikevoiton tavoittelu. Tonttivuokrien suurkorotuksissa on kyse maan ansiottomalla arvonnousulla keinottelusta, johon kaupungin ei pitäisi lainkaan osallistua.

Näissä perusteluissa johdetaan valtuustoa suorastaan harhaan väittämällä, että tonttivuokrien tuottovaatimuksen alentaminen kahteen prosenttiin pudottaisi kaupungin maanvuokratulot puoleen. Tosiasiassa nyt päätettävien noin 100 sopimuksen vuokrataso nousee ja seuraavan vuosikymmenen aikana tulee uusittavaksi vielä lähes 1 000 sopimusta. Noin kymmenen vuoden aikavälillä on kyse vain siitä, miten paljon kaupungin tonttivuokratulot nousevat. Näin on siinäkin tapauksessa, että tuottovaatimuksen alentaminen ulotettaisiin taannehtivasti myös niihin sopimuksiin, joiden taso ylittää nyt päätettävän kohtuullisemman vuokran.

Tonttivuokrien määrittelyn perustana käytetyt laskennalliset markkinahinnat ovat johtaneet siihen, että vuokrat ovat nousseet kymmenessä vuodessa lähes kolminkertaisiksi. Tontinvuokraajat-kansalaisliikkeen esiin nostama vertailu Tukholmaan osoittaa, että tässä ei ole kyse mistään epäpoliittisesta, vaihtoehdottomasta laskentatoimesta. Tukholmassa on tehty poliittinen päätös siitä, että vuokrien määrittelyssä käytetään pääoma-arvoja, jotka ovat vain noin neljänneksen tonttien markkinahinnoista. Vastaava päätös olisi syytä tehdä myös Helsingissä. Varsinkin kun kaupunki omistaa suurimman osan tonttimaasta eikä pääsääntäisesti ole myymässä tontteja, eli näille tonteilla ei ole mitään todellista markkinahintaa.

Tonttivuokrien nostamista noin 15-kertaisiksi on yritetty perustella myös kaupungin tuottamien peruspalvelujen rahoituksen ongelmilla. Voi vain ihmetellä, miten lähes miljardin euron kassavarojen päällä istuvat kaupungin johdon jäsenet kehtaavat tulla esittämään tällaista. Varsinkin kun kaupunginhallitus päätti samassa kokouksessa budjettiraameista, joilla leikataan peruspalvelujen rahoitusta ja vähennetään henkilöstöä, vaikka kaupunki tekee voittoa.

Valtuuston päätettäväksi tulee kesäkuussa, viime vuoden tilinpäätöksen yhteydessä se, mihin käytetään viime vuodelta kertynyt noin kolmen sadan miljoonan euron ylijäämä. Rahaa siis riittää. Valtuustolla on reaalinen mahdollisuus tehdä valintoja ja kohtuullistaa vuokrankorotukset. Se olisi hyvä asia paitsi asukkaille myös kaupungin kehitykselle.

Meihin valtuutettuihin on vedottu viimeksi tänään Tontinvuokraajien kansalaisliikkeen mielenosoituksella. Kansalaisliike on asiantuntevalla kritiikillään asettanut yksi toisensa jälkeen kyseenalaiseksi kiinteistöviraston jättikorotuksille esittämät perustelut. Moni meistä lupasi ennen vaaleja toimia tonttivuokrien kohtuullistamiseksi. Nyt on näiden lupausten lunastamisen aika.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että valtuusto hylkää kaupunginhallituksen esityksen vuokraperusteiden määräämisestä ja päättää oikeuttaa kiinteistölautakunnan vuokraamaan esityslistalla (liite 1) mainitut tontit nykyisten sopimusten päättymisestä alkaen 31.12.2060 asti seuraavin ehdoin:

1. tonttivuokrien tuottotavoite alennetaan 2 prosenttiin

2. vuokran perustana oleva tonttien laskennallista pääoma-arvoa alennetaan 25 % siitä, mitä se nykyisillä laskennallisilla perusteilla olisi

3. näin määräytyvistä maanvuokrista peritään porrastaen sopimuksen ensimmäiseltä vuodelta 50 %, toiselta 55 %, kolmannelta 60 %, neljänneltä 65 %, viidenneltä 70 %, kuudennelta 75 %, seitsemänneltä 80 %, kahdeksannelta 85 %, yhdeksänneltä 90 % ja kymmeneltä 100 %.

Samalla valtuusto valtuuttaa lautakunnan uusimaan vastaavin ehdoin myös ne aiemmin tehdyt vuokrasopimukset, joiden vuokrataso ylittää em. perustein määräytyvän tonttivuokran.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »