Voitto Stadin asukastalojen puolustajille

20.6.2022

 

Stadin asukastaloja puolustavan verkoston toiminta on tuonut tulosta. Kaupunginhallituksen jaosto muutti virkamiesten valmistelemaa esitystä asukastalojen jatkon turvaamiseksi.

Jaosto otti pitkälle huomioon verkoston esitykset päätöksessä järjestöyhteistyön, avustustoiminnan, asukastoiminnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jatkosuunnittelun päälinjoista. Jaosto lisäsi linjauksiin uuden kohdan, jonka mukaan ”jatkovalmistelussa turvataan, että kaupungin omien asukastalojen toiminta jatkuu nykyisen toimintamallin pohjalta kaupungin ylläpitäminä kaikille avoimina, maksuttomina yhteisinä olohuoneina ja matalan kynnyksen yhteisöllisen sosiaalityön toimintana, jossa yhdistyvät vapaa-ajanvietto, harrastaminen, työllistäminen, digituki, palveluneuvonta sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, ja että taloissa on jatkossakin riittävä sosiaaliohjauksen resurssi”.

Asukastalotoiminnan ja ruoka-avun tehtävät keskitetään päätöksen mukaan jatkossa kaupunginkansliaan. Tähänkin päätökseen tehtiin kuitenkin tärkeä lisäys: ”Siirron yhteydessä varmistetaan, että kyseisillä toiminnoilla on myös jatkossa toimiva poliittinen ohjaus. Arvioidaan vuonna 2024, miten muutoksen myötä asukasosallisuutta ja asukastaloja on saatu kehitettyä asukkaiden tarpeisiin.”

Nämä linjaukset ovat uusi voitto Stadin asukastaloja puolustavalle verkostolle. Verkosto syntyi puolustamaan sote-toimialan ylläpitämiä asukastaloja, joista kaupungin johto halusi 2014-2015 luopua. Sen jälkeen on väännetty kättä muun muassa talojen resursseista ja asukastaloverkoston laajentamisesta.

Nyt asukastalot olivat uudelleen uhattuna, kun virkamiesjohto katsoi, että ne eivät kuulu sote-uudistuksessa tarkoitettuun toimintaan ja jätti asukastalojen toiminnan jatkumisen ja rahoituksen avoimeksi kaupunginhallituksen jaostolle toukokuussa tekemässään esityksessä sote-uudistuksen toimeenpanosta Helsingissä.

 

(Artikkelin kuva kaupungin asukastaloja puolustavan verkoston tapaamisesta Maunulan asukastalo Saunabaarilla.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »