Yleiskaavaehdotus ei kelpaa – viheralueita ei saa uhrata gryndereille

17.10.2016

– 17.10.2016

Pienen piirin sopimus jyräsi asukkaiden mielipiteet sekä luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot, kun Helsingin kaupunginhallitus teki ehdotuksen yleiskaavaksi. Viidesosa pääkaupungin viheralueista joutuu rakennusmaaksi, jos kokoomuksen, vihreiden ja demareiden sopima yleiskaavaehdotus hyväksytään valtuustossa.

Kaupunginhallituksessa päätösehdotukseen tehtiin kokoomuksen, vihreiden ja demareiden sopima lisäys, jonka mukaan ”jatkosuunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maankäyttöön liittyvät kysymykset Keskuspuiston Hakamäentien ja Kehä 1 välillä kulkevan osan kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardisointiin liittyen”. Samalla todettiin, että tämä jatkovalmistelun ”lähtökohta on, että Keskuspuisto ja asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laajana, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoisuus huomioiden”.

Tämä lisäys on Keskuspuistoon rakentamisen viherpesua, koska lisäys ei suojele Keskuspuistoa. Se ei koske Keskuspuistoa kokonaisuudessaan eikä edes mainitun alueen osalta edellytä selvästi vähentämään rakentamista. Vihreiltä tällaisen päätöksen hyväksyminen on totaalinen rimanalitus. Vielä ennen kokousta he kertoivat pyrkivänsä vähentämään Keskuspuistoon esitettyä rakentamista. Tänään aamulla vihreiden ryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs esitti osayleiskaavaa, jolla ratkaistaisiin myöhemmin Keskuspuiston alue. Mutta iltapäivällä vihreät hyväksyivät yleiskaavaehdotuksen, jossa ei vähennetty pikseliäkään Keskuspuistoon ja muille viheralueille osoitetusta rakentamisesta.

Erityisesti vihreiden tiukka sitoutuminen kokoomuksen ja demareiden kanssa tehtyyn sopimukseen Keskuspuiston luontoarvojen kustannuksella herättää kysymyksen siitä, onko yleiskaavan yhteydessä sovittu myös jostain muusta? Onko kyse pormestaripelistä, rakennusliikkeille annetuista lupauksista tai molemmista? Vai miksi vihreät eivät halua yhteistyötä Keskuspuistoa puolustavien muiden valtuustoryhmien kanssa, vaikka se muodostaisi valtuustossa enemmistön? Missään vaiheessa yleiskaavaehdotuksesta ei käyty edes kaikkien kaupunginhallituksen ryhmien välisiä neuvotteluja, puhumattakaan että olisi otettu huomioon asukkaiden mielipiteet.

Keskuspuiston suojelu hävisi kaupunginhallituksessa äänin 10 – 4. Keskuspuistoon esitettyä rakentamista vastaan olivat Vasemmistoliitto, RKP ja Keskusta. Rakentamisen hyväksyivät kokoomus, vihreät ja SDP. Perussuomalaiset olivat poissa.

Vielä tylymmin numeroin kaatui RKP:n ja keskustan ehdotus yleiskaavan palauttamisesta Malmin lentokentän toiminnan jatkamiseksi ja Keskuspuiston säilyttämiseksi täysimääräisenä (hylättiin 12 – 2). Samoin numeroin torjuttiin Tuomarinkylän kartanon alueelle Helsinkipuistoon esitetyn rakentamisen rajoittaminen. Muiden kiistanalaista alueiden, kuten Vartiosaaren ja Ramsinniemen, osalta yleiskaavaan ei kaupunginhallituksessa tehty mitään esityksiä.

Kolmen suurimman ryhmän sopimuksella yleiskaavan käsittelyä päätettiin aientaa. Se piti käsitellä ylimääräisessä kokouksessa 2.marraskuuta, mutta tuleekin valtuustoon jo ensi viikolla ja silloin käsitellään myös Vartiosaaren osayleiskaava. Ilmeisesti hankalasta asiasta yritetään selvitä mahdollisimman nopeasti.

Valtuusto voi kuitenkin vielä pelastaa muun muassa Keskuspuiston ja Vartiosaaren, jos vihreät tai demarit (tai osa heistä) irtaantuvat yleiskaavasta päätettäessä kokoomuksesta ja grynderilinjasta. Kansalaistoiminta mursi kaupunkisuunnittelulautakunnassa vielä keväällä valinneen yksimielisyyden, se voi edelleen vaikuttaa. Siksi on hyvä, että kansalaisliikkeet järjestävät valtuuston kokoontuessa mielenosoituksen Keskuspuiston, Vartiosaaren sekä muiden puistojen ja metsien puolesta.

SKP ja Helsinki-listat ei hyväksy kokoomuksen, vihreiden ja SDP:n yleiskaavaehdotusta. Ihmettelen, jos sen hyväksyvät edes kaikki noiden kolmen suurimman ryhmän valtuutetut.

Yleiskaava on syytä palauttaa uuteen valmisteluun niin, että muutetaan ylimitoitettuja rakentamistavoitteita kohtuullisemmiksi. Keskuspuiston, Vartiosaaren, Ramsinniemen, Tuomarinkylän kartanon ja Helsinkipuiston kaltaiset alueeton säilytettävä viher- ja virkistysalueina. Ryhmämme tukee myös kompromissiesitystä, jolla osa Malmin kentän alueesta säilyy ilmailukäytössä samalla kun osalle nykyisestä kentän alueesta voidaan rakentaa asuntoja.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »