Ympäristöraportti ja aloitteita valtuustossa

6.6.2019

Helsingin valtuusto keskusteli eilen ympäristöraportista ja useista valtuutettujen aloitteisiin annetuista vastauksista. Varsinaisia päätösasioita oli taas vain vähän. Vain pari tonttien vuokrausta, yksi pienehkö asemakaavamuutos ja muutama henkilövalinta.

Toiselle kaksivuotiskaudelle valittu kaupunginhallitus jatkaa lähes entisessä kokoonpanossaan. Vasemmistoliiton toinen hallituksen jäsen vaihtui, Paavo Arhinmäen tilalle valittiin Anna Vuorjoki ja varajäseneksi Mai Kivelä. Vihreiden kaupunginhallituksen jäsenistä vaihtui Mari Ohisalo, tilalle Ozar Yanar ja varalle Fatim Diarra.

Ympäristöraportti

Vuosittain valtuustolle tiedoksi tulevasta ympäristöraportista ilmenee, että Helsingin kasvihuonepäästöt olivat 2018 alimmillaan sitten vuoden 1990. Ilmastopäästöt olivat 27 % alemmalla tasolla kuin 1990. Koko Suomen päästöt olivat 21 % alemmalla tasolla kuin 1990. Päästöjä on vähentänyt mm. maakaasun osuuden lisääntyminen kivihiilen sijaan, Salmisaaren pellettilämpölaitoksen ja Esplanadin lämpöpumppulaitoksen käyttöönotto sekä henkilöautoliikenteen päästöjen supistuminen.

Liikenteen melu on edelleen iso ongelma. Haasteina todettiin myös raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen, kiertotalouden edistäminen ja lumen kaato mereen. Jostain syystä ympäristöraportista ei käy selväksi, miten joukkoliikenteen osuus on koko kaupungin alueella kehittynyt. Poikittaisliikenteestä tieto löytyy, eikä siinä joukkoliikenteen osuus ole kasvanut lainkaan (-0,1%).

Lapinlahden sairaala-alue taas uhattuna

Laajin keskustelu käytiin Pentti Arajärven (sd) aloitteesta Lapinlahden sairaalan alueen ja rakennusten säilyttämiseksi yleishyödyllisessä käytössä mm. kansalaistoiminnan tyyssijana.

Kaupungin johto on eri tavoin jo vuosia ajanut Lapinlahden alueen laittamista rahoiksi. Parhaillaan on käynnissä kilpailu, jonka ehtoihin kaupunkiympäristötoimiala asetti, että ostaja tai vuokraaja on velvollinen omalla kustannuksellaan korjaamaan kokonaisuudessaan alueen rakennukset, vaikka kaupungin pitäisi julkisena omistajana vastata suojellun kokonaisuuden kunnossapidosta. Arajärvi arvosteli myös sitä, että kilpailuohjelma on tältä osin ristiriidassa myös kaupunkiympäristölautakunnan päättämien vaihtoehtojen kanssa.

Valtuuston keskustelussa apulaispormestari Anni Sinnemäki ja Tuomas Rantanen (vihr) vastustivat Arajärven esitystä. Sitä tuki äänestyksessä vain 21 valtuutettua: pääosa demareista ja VAS:n ryhmästä, RKP sekä piraattien ja yksi perussuomalaisten edustaja.

Lapinlahden sairaalan alue on esimerkki siitä, miten kokoomus ja vihreät yrittävät väistää kaupungin velvoitteita pitää kunnossa suojeltuja rakennuksia ja tukea kansalaistoimintaa kaupungin tiloissa. Kaupunki voisi turvata ainutlaatuisen Lapinlahden sairaalan alueen säilymisen, mutta Sinnemäen johtama kaupunkiympäristötoimiala ei ole sitä halunnut vaan ajoi läpi päätöksen kilpailusta, jolla Lapinlahti voidaan myydä tai vuokrata ja rakentaa puistoalueelle myös uutta.

Muita aloitteita

Valtuuston enemmistöltä ei löytynyt tukea myöskään Sami Muttilaisen (vas) aloitteelle pysyvän esityslavan rakentamisesta Alppipuistoon.

Keskustelua herätti Seija Muurisen (kok) aloite ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden hankkeesta, mutta vastaus siihen jäi lähinnä viittauksiin kaupungin erilaisiin suunnitelmiin. Tässä yhteydessä hyväksyttiin Sinikka Vepsän (sd) ponsi yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten päiväkeskuspalvelujen ja kuljetusten maksuihin liittyvän eriarvoisuuden korjaamisesta.

Myöhemmin tänä vuonna valtuustoon tulevat lain edellyttämät hyvinvointisuunnitelma ja Stadin ikäohjelma. Molempien suunnitelmien valmistelussa ongelmana on ollut palvelujen resurssien riittämättömyys.

Kenkää keskustatunnelille?

Kesän aikana on tulossa kaupunkiympäristölautakuntaan esitys keskustatunnelin ja kävelykeskustan suunnittelun linjauksista. Lautakunnalla on mahdollisuus lopettaa ainakin miljardin, ehkä kaksi maksavan tunnelin suunnittelu ja ohjata sen sijaan voimavaroja joukkoliikenteen ja kävelykeskustan kehittämiseen.

Kun Helsingin seudun Maan ystävät, Kenkää keskustatunnelille -ryhmä ja kaupunkiympäristöjärjestö Dodo järjestivät asiasta keskustelun, ei kokoomuksen ja sosialidemokraattien ryhmistä kukaan tullut paikalle. Paikalle tulleet vihreiden, VAS:n ja Perussuomalaisten edustajat eivät keskustatunnelia tukeneet.

Tänään on Kenkää keskustatunnelille -ryhmä kokoontuu tänään keskustelemaan jatkotoimista klo 18 Ulrika-järjestötilassa, Leppäsuonkatu 11 (pihan puolelta, ovisummeri Ulrika).

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »