Ahjo-kokoussovellus uusiksi

26.9.2012

Vastausta tähän valtuutettujen enemmistön vuosi sitten allekirjoittamaan aloitteeseeni sähköisen päätöksentekojärjestelmän Ahjon ongelmista on valmisteltu kaupungin hallinnossa hartaasti ja pitkään. Kaupunginhallitus joutui palauttamaan sen uuteen valmisteluunkin.

Vastauksessa tunnustetaan nyt se, että Ahjo on monelta osin epäonnistunut. Tilalle hankitaan uusi selainpohjainen kokoussovellus. Siinä luvataan ottaa huomioon kaikki valtuustoaloitteessa esittämäni asiat.

Mitä tästä voidaan ottaa opiksi?  

Ensinnäkin käyttäjälähtöisyys. Useimmat Ahjon toiminnan puutteet nousivat esille heti kun sitä esiteltiin valtuustoryhmien puheenjohtajille. Monen meistä silloin esittämiin kriittisiin kysymyksiin tuli kuitenkin vakiovastaus: muutoksia sovellukseen ei voi tehdä, koska ratkaisut on jo sidottu niin pitkälle. – Jatkossa erilaisia tietotekniikan ohjelmistoja hankittaessa pitäisi käyttäjien olla jo varhaisesta vaiheesta alkaen mukana.

Toiseksi kaupungin oma osaaminen. Ahjo ei ole ainoa tapaus, jossa kaupungin organisaatiosta on puuttunut omaa osaamista. Siksi on jouduttu myyjän, kuten tässä Tieto-yhtiön, armoille. Tieto Oy myi monelta osin surkean ohjelmasovelluksen ja on sen jälkeen rahastanut lisää, kun sovellusta on yritetty korjata. – Osaamista saataisiin kaupungin puolelle lisää sillä, että Helsinki ryhtyisi kehittämään ohjelmasovelluksia myös omana toimintana.

Kolmas kysymys, jonka haluan nostaa esille, koskee tietotekniikan hankintojen valmistelun, päätöksenteon ja toteutuksen avoimuutta. Tästä vastauksesta ei esimerkiksi käy selville se, onko alkuperäisen sovelluksen tehneeltä yhtiöltä vaadittu hyvitystä laskuun, onko hankintoja kilpailutettu, kuka uuden sovelluksen tekee, tehdäänkö se avoimella lähdekoodilla, paljonko kaupunki on maksanut ja paljon Ahjon ongelmien takia on menetetty työtunteja kaupungin organisaatiossa.

Jouduin vetoamaan aika tiukkaan sävyyn kuntalain mukaiseen valtuutetun oikeuteen saada kaikki päätöksenteossa tarvitsemansa tieto, ennen kuin minulle suostuttiin antamaan vastauksia edes osaan näistä kysymyksistä. Nyt minulle on kerrottu, että sähköisen päätöksentekojärjestelmän tekninen käyttöönotto maksoi 772 000 euroa. Tähän summaan eivät kuulu laitehankinnat ja muut tähän kokonaisuuteen kuuluvat kulut. Uuden sovelluksen valmisteluun sisältyvien töiden kustannusarvioksi kerrottiin 288 000 euroa.

Kysynkin kaupunginjohtajalta uudelleen vastauksia muihin kysymyksiini: Kilpailutettiinko Ahjon ja nyt tämän uuden sovelluksen hankinta? Onko Ahjon epäonnistumisesta reklamoitu ja saatu hyvityslasku? Onko arvioitu paljonko ylimääräistä työtä kaupungin organisaatiolle on aiheutunut Ahjon ongelmista? Miltä firmalta uusi sovellus hankitaan ja tehdäänkö se avoimella lähdekoodilla?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »