Aloite avoimuusperiaatteesta kaupungin johtajien tapaamisista

26.10.2016

– 26.10.2016

Euroopan unionissa avoimuusperiaatetta sovelletaan muun muassa niin, että komissaarit ja heidän kabinettiensa jäsenet ilmoittavat julkisessa kalenterissa tapaamiset, joita heillä on erilaisten organisaatioiden ja yritysten kanssa EU:n politiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyen. Tällainen julkinen kalenteri lisäisi päätöksenteon läpinäkyvyyttä myös kunnallishallinnossa.

Helsinki on suuri toimija muun muassa palvelujen järjestäjänä, kaavoittajana, rakennuttajana, kiinteistöjen omistajana ja hankintojen tekijänä. Kaupungin strategiaohjelmassa painotetaan päätöksenteon avoimuutta, julkisuutta, tasapuolisuutta ja eettisiä periaatteita.

Esitämme avoimuusperiaatteen vahvistamiseksi, että kaupungin johtajat (pormestarit), kansliapäällikkö, toimialajohtajat ja muut keskeisissä tehtävissä olevat johtavat viranhaltijat ryhtyvät pitämään julkista kalenteria, jossa ilmoitetaan niistä tapaamisista, joita heillä on erilaisten yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa kaupungin toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon liittyen. Vastaavaa menettelyä voitaisiin selvittää myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien osalta.

Yrjö Hakanen + 22 muuta valtuutettua eri ryhmistä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »