Aloite Helsingin aktiivisuudesta pakolaisten auttamiseksi

23.9.2015

Sodat, väkivalta ja vainot ovat ajaneet miljoonat ihmiset hakemaan Euroopasta turvapaikkaa. Aiempaa useammat hakevat sitä myös Suomesta ja täältä Helsingistä. Pakolaisten auttaminen on kansainvälinen ja inhimillinen velvollisuutemme.

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kasvava määrä asettaa lisää vaatimuksia Helsingin toiminnalle. Esitämme, että:

– Helsingin kaupunki hakee ja tarjoaa lisää tiloja, joihin voidaan perustaa ainakin yksi uusi vastaanottokeskus jo perustettujen lisäksi. Samalla on varauduttava oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kuntapaikan kasvavaan tarpeeseen.

– kaupungin talousarvioon varataan lisämäärärahat oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttamiskoulutukseen, erityisesti suomen / ruotsin kielen opetukseen, valmentavaan opetukseen, suomalaiseen yhteiskuntaan tutustumiseen, tietotekniikan opetukseen sekä työvoimakoulutukseen. Tarvitaan myös lisää resursseja turvapaikanhakijoiden lasten koulunkäynnin järjestämiseen. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa ja työväenopistossa tulee tarjota lisää mahdollisuuksia opiskeluun turvapaikanhakijoille ja pakolaisille.

– kaupunki selvittää yhteistyössä valtiovallan kanssa toimet, joilla turvataan riittävät voimavarat ja määrärahat turvapaikanhakijoiden terveydenhuollon järjestämiseen erityisesti kiireellisissä ja välttämättömissä tilanteissa. Lisäresursseja tarvitaan myös muihin peruspalveluihin kun oleskeluluvan saaneiden asukkaiden määrä kasvaa.

– kaupungin toimesta selvitetään kiireellisesti lisätoimenpiteet, joilla voidaan edistää työpaikkojen, oppisopimuspaikkojen ja palkkatukityöpaikkojen saamista turvapaikanhakijoille ja pakolaisille (esimerkiksi elinkeino-osasto ja maahanmuuttajayksikkö yhteistyössä te-toimiston ja kaupungin virastojen, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa).

– kaupunki varautuu palveluissaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kasvaviin tulkkaus- ja käännöspalvelujen tarpeisiin.   – kaupunki selvittää erityisesti tänne yksin saapuneiden turvapaikkaa tarvitsevien lasten, mutta myös oleskeluluvan ja pakolaisaseman saaneiden asumisen järjestämisen edellyttämiä lisätoimia.

– kaupungilla on osaltaan tärkeä rooli ennakkoluulojen ehkäisemisessä ja solidaarisuuden vahvistamisessa Helsingissä muun muassa kaupungin henkilöstön esiintymisten, oppilaitosten, kulttuurityön ja tiedotuksen kautta.

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten asemaan liittyvistä kysymyksistä on hyvä tiedottaa myös kaupungin työntekijöitä. Kulttuurienvälisen toiminnan edistämiseksi on tarpeen vahvistaa kansainvälisen kulttuurikeskus Caisan toimintaa. Tässä tilanteessa on myös tärkeää huolehtia kaupungin palvelujen yleisen rahoituksen vahvistamista niin, että Helsinki huolehtii velvollisuuksistaan kaikkia kunnan asukkaita kohtaan.

Samalla esitämme, että kaupunki pyrkii osaltaan vaikuttamaan valtioneuvostoon niin, että myös valtiovalta kantaa oman vastuunsa. Esimerkiksi perusopetuksen ja valmentavan koulutuksen kustannukset kunnille tulee korvata todellisen, nyt kasvavan opiskelijamäärän mukaan ja alimitoitetut laskennalliset korvaukset kunnille tulee nostaa vastaamaan kustannustasoa. Lisäksi esitämme, että kaupunki kiirehtii toimia, joilla ely-keskusten kykyä solmia kotouttamissopimuksia vahvistetaan ja kotouttamiskoulutuksen rahoitusta lisätään niin, että oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat ja pakolaiset eivät joudu odottamaan kotouttamiskoulutusta pitkään. Yksipuolisesti halvinta hintaa korostavan kilpailuttamisen sijasta tulee varmistaa, että kouluttajilla on kokemusta ja monipuolista pedagogista osaamista kotouttamiskoulutuksesta.

Suomen kommunistisen puolueen ja Helsinki-listojen valtuustoryhmä
Yrjö Hakanen

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »