Aloite Helsingin Energian voittojen käytöstä

24.11.2016

Valtuustossa

– 15.2.2012

Helsingin Energia on tuottanut 2000-luvulla jatkuvasti suurta ylijäämää. Sen tulosennuste viime vuodelta on lähes 200 miljoonaa ylijäämäinen. Samaan aikaan HelEn on tehnyt jatkuvasti investointeja, jotka olivat esimerkiksi viime vuonna 70 miljoonaa euroa.

Helsingin Energiaan sijoitetun pääoman tuotto ja HelEnin ylijäämistä tehdyt tuloutukset kaupungin muun toiminnan rahoitukseen ovat olleet vuosittain yhteensä 200 – 300 miljoonaa euroa.

Helsingin Energialla on normaalin tuotanto- ja kaukolämpötoiminnan laajentamisen ja perusparantamisen lisäksi edessä isoja investointeja, joilla pyritään muun muassa ilmastotavoitteiden toteuttamiseen. Tällaiset kannattavat tuotannolliset investoinnit rahoitetaan yleensä yrityksissä ja liikelaitoksissa  pääosin pitkäaikaisin lainoin eikä suoraan kassavaroista, kuten HelEnin johto esittää tehtäväksi. 

Esitämme, että talousarviossa 2013, taloussuunnitelmassa ja investointisuunnitelmassa linjataan HelEnin investointien rahoittaminen pääosin pitkäaikaisin lainoin. Samalla esitämme, että HelEnin ylijäämistä kirjataan tässä vaiheessa 100 miljoonan euron siirto talousarvion käyttötalouden tuloihin.

(Yrjö Hakanen + 14 valtuutettua eri ryhmistä)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »