Aloite hoitajien palkkojen korottamiseksi

24.11.2016

Valtuustossa

– valtuustoaloite 10.10.2007

Me allekirjoittaneet pyydämme kaupunginhallitusta käsittelemään tämän hoitoalan palkkaratkaisun edistämistä koskevan aloitteen kiireellisenä asiana.

Terveydenhoitoalan palkkojen kuoppakorotus on mielestämme oikeutettu vaatimus. Hoitajien palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisen ohella siinä on kyse henkilöstön saatavuuden ja palvelujen laadun turvaamisesta.

Olemme huolestuneena todenneet, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on kieltäytynyt uusista neuvotteluista hoitoalan ammattiliiton Tehyn kanssa. Myöskään valtioneuvosto ei ole ollut valmis osoittamaan työehtosopimuskiistan ratkaisuun lisää rahoitusta aiemmin kunta-alan ratkaisuun luvatun 150 miljoonan euron päälle.

Helsingin kaupungilla on suurena työnantajana mahdollisuus vaikuttaa kunta-alan palkkakehitykseen. Helsinki on tärkeä vaikuttaja Kuntaliitossa ja sen osana toimivassa Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa. Kaupunki voi myös kääntyä asiassa valtioneuvoston puoleen.

Terveyspalveluihin käytetään Suomessa asukasta kohti vähemmän rahaa kuin yleensä kehittyneissä teollisuusmaissa. Valtiontalouden jatkuva ylijäämäisyys osoittaa, että rahoitusta on mahdollista lisätä. Esimerkiksi tänä vuonna valtiontalouden ylijäämä on jo 2,8 miljardiin euroa ja ensi vuoden valtion budjettiesitys on 2 miljardia ylijäämäinen.

Me allekirjoittaneet esitämme, että
— kaupunginhallitus esittää Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle pikaisia neuvotteluja Tehyn kanssa uhkaavan työtaistelun ja joukkoirtisanoutumisten välttämiseksi sopimalla terveydenhoitoalan palkkoihin tehtävästä kuoppakorotuksesta
— kaupunginhallitus esittää valtioneuvostolle kuntien valtionosuuksien korottamista tai luopumista ehdotetusta valtionosuusprosentin alentamisesta kuntien palkkaratkaisun tukemiseksi
— kaupunginhallitus ilmoittaa Helsingin olevan omalta osaltaan valmis korottamaan työntekijöiden palkkoja muun muassa pääkaupunkiseudun korkeiden asumis- ja elinkustannusten huomioon ottamiseksi.

Helsingissä 10.10.07
Yrjö Hakanen (SKP & Asukaslista)
Tapio Havasto (sd)

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »