Aloite kaupungin omasta vuokra-asuntotuotannosta

9.5.2007


Vuokra-asuntojen tuotanto Helsingissä on romahtanut. Tänä vuonna uusia vuokra-asuntoja valmistuu vain 45. Myös ensi vuonna uusien vuokra-asuntojen määrä jää alle sataan. Yksityiset rakennuttajat eivät ole aloittamassa uusia vuokra-asuntokohteita.

Samaan aikaan kaupungin asuntoja hakee noin 15 000 henkilöä, joista 10 000 on yksin asuvia. Etenkin monet pienituloiset ja lapsiperheet joutuvat muuttamaan täältä pois, koska tarjolla ei ole kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Vuokra-asuntojen riittämättömyys vaikeuttaa myös Helsingin kehitystä. Etenkin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute vaikeuttaa jo työvoiman saantia monilla aloilla. Se on keskeisiä syitä myös kaupungin vaikeuksiin saada riittävästi osaavaa henkilöstöä.

Pääkaupunkiseudun kunnat valmistelevat maankäyttö- ja asunto-ohjelmaa. Erityisesti vuokra-asuntotuotannon osalta sen tavoitteiden toteutuminen tulee riippumaan ratkaisevasti kaupungin omaista toimenpiteistä.

Esitämme, että kaupunginhallitus valmistelee valtuustolle esityksen kaupungin oman rakennusyksikön perustamiseksi erityisesti vuokra-asuntotuotantoa varten. Tällainen yksikkö voisi osallistua myös peruskorjaushankkeisiin. Oman rakennusyksikön perustaminen antaisi kaupungille myös lisää mahdollisuuksia valvoa rakennuskustannusten kehitystä ja vaikuttaa siihen.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »