Aloite kaupunginvaltuustolle lisäbudjetista

26.1.2005


Kunnallisten terveys-, sosiaali-, sivistys- ja muiden peruspalvelujen parantamisen tarve nousi
voimakkaasti esille kunnallisvaaleissa. Helsingin kaupunki käyttää näihin palveluihin suurimman osan
talousarvion menoista. Monien lakisääteistenkin palvelujen rahoitus on kuitenkin riittämätön.

Jo nyt voidaan arvioida, että vuoden 2005 talousarviossa varatut määrärahat eivät riitä kattamaan kaikkia
lakisääteisiä tarpeita. Tämä koskee esimerkiksi toimeentulotukea, aikuisten sosiaalityötä ja lasten päivähoitoa. Niihin on varattu vähemmän rahaa kuin viime vuonna käytettiin, vaikka viime vuoden määrärahat eivät olleet riittäviä. Lisämäärärahojen tarpeita on myös terveydenhuollossa, vammaisten kuljetuspalvelujen ongelmien korjaamisessa, vanhusten kotihoidossa, kouluissa, kirjastoissa, joukkoliikenteessä ja muun muassa rakennusten peruskorjauksessa. Määrärahojen riittämättömyys näkyy henkilöstön uupumisena. Lisäksi se heikentää kaupungin mahdollisuuksia vähentää työttömyyttä.

Valtion rahoituksen riittämättömyydestä huolimatta Helsingin kaupungilla on varaa lisätä kunnallisten
peruspalvelujen määrärahoja ja henkilöstöä. Esimerkiksi Helsingin Energia tekee ennätyksellisen suurta
liikevoittoa, josta ei ole peruspääomasta maksettavaa normaalia korvausta lukuun ottamatta budjetoitu
siirrettäväksi mitään kaupungin käyttötalouteen.

Edellä olevan perusteella esitämme, että kaupunginhallitus valmistelee kiireellisesti valtuuston hyväksyttäväksi ehdotuksen lisätalousarvioksi, jolla turvataan lakisääteisten palvelujen riittävä rahoitus.

Helsingissä 26.1.2005

Yrjö Hakanen, Reijo Kaunola, Tiia Aarnipuu, Tea Vikstedt-Nyman, Paavo Arhinmäki, Hanna-Kaisa Siimes,
Sirkku Ingervo, Outi Alanko-Kahila, Sari Näre

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »