Aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalvelujen turvaamiseksi

14.9.2016

Aloite Kontupisteen ja Mellarin digipalvelujen jatkon turvaamiseksi

Digitaalisten palvelujen merkityksen kasvaessa kasvavat myös haasteet turvata kaikille mahdollisuus näiden palvelujen käyttöön. Monia uhkaa digi-syrjäytyminen, jos tietotekniikan palveluja ja tukea niiden käyttöön ei ole helposti ja luontevasti saatavissa.

Digitaalinen Helsinki –ohjelmassa on tarkoitus huomioida digiosaamisen vahvistaminen ja kaupunkitasoinen palvelujen saatavuuden parantaminen.  Samaan aikaan ollaan kuitenkin lopettamassa Kontupisteen ja Mellarin digineuvonnan tietokonepisteiden ylläpitoa.

Esimerkiksi Kontupisteessä on vuodessa yli 53 000 kävijää. Mahdollisuus käyttää tietotekniikkaa ja saada neuvontaa tietokoneiden, älypuhelinten ym käyttöön on aivan keskeinen osa Kontupisteen ja Mellarin toimintaa. Kyse on matalan kynnyksen palvelusta, jossa vertaistuella ja asukastiloissa samalla tarjolla olevilla yhteisöllisen sosiaalityön palveluilla on suuri merkitys. Tästä on hyviä kokemuksia myös muualta, esimerkiksi Maunulan asukastalo Saunabaarin Mediapajalta.

Kontupisteen ja Mellarin digipalveluja ja –neuvontaa ei voi korvata pelkästään kirjastojen ja muiden kaupungin julkisten tilojen yleisillä digipalveluilla. Digisyrjäytymisen ehkäiseminen liittyy usein moniin muihin sosiaalisiin kysymyksiin.

Kun sote-virasto on valmis tukemaan esimerkiksi Kontupisteen vuokrakuluja ja kun sinne on saatavissa palkkatuella työllistettyjä tietotekniikan tukihenkilöitä, on toiminnan jatko kiinni lähinnä tietokoneiden ylläpidosta. Kontupisteen kohdalla se tarkoittaa tiettävästi vain runsasta 10 000 euroa vuodessa.

Esitämme, että kaupunginhallitus turvaa Kontupisteen ja Mellarin digipalvelujen ja –neuvonnan jatkumiseksi erityisesti tietokoneiden ylläpitoon riittävät resurssit myös vuodelle 2017. Samalla esitämme, että digisyrjäytymisen ehkäisemisessä otetaan myös koko kaupungin tasolla huomioon Kontupisteen toimintamallin hyvät kokemukset vertaistuesta ja matalan kynnyksen sosiaalityön palvelujen yhdistämisestä tietotekniikan tukeen.

Yrjö Hakanen + 46 muuta valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »