Aloite Koskelan varikon huoltotoimintojen ulkoistamisesta luopumiseksi

11.10.2006


HKL:n raitioliikenneyksikön johto on tehnyt esityksen Koskelan varikon vuorokausihuollon ulkoistamisesta.

Varikon työntekijät katsovat, että raitioliikenneyksikön johtaja on sivuuttanut asiassa vuorokausihuollon kehittämistä selvittäneen työryhmän, joka päätyi yksimielisesti siihen, että vuorokausihuollon ulkoistaminen ei ole taloudellisesti edullista.

Toiminnat aiotaan siirtää pienelle neljän työntekijän yhtiölle, jolla on kokemusta vain siivoustoiminnasta eikä lainkaan muista vuorokausihuoltoon liittyvistä tehtävistä. Tästä voi aiheutua muun muassa työturvallisuusongelmia. Lisäksi kyseinen yhtiö on Suomen Asiakastieto Oy:n luokitusten mukaan taloudelliselta tilanteeltaan heikko ja sen kanssa suositellaan vain käteiskauppaa.

Näin tietojen perusteella Koskelan varikon vuorokausihuollon ulkoistamista ei voi pitää kaupungin etujen eikä kilpailun käyttöä koskevien periaatteiden mukaisena. Henkilöstön edustajien kanssa tapahtuneen yhteisen valmistelun sivuuttaminen ei vastaa myöskään yhteistoimintasopimuksen tarkoitusta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus ohjeistaa HKL-Raitioliikenteen ja joukkoliikennelautakunnan toimintaa niin, että Koskelan varikon vuorokausihuoltoa ei ulkoisteta.

(Aloitteen allekirjoitti 45 valtuutettua eli valtuuston enemmistö.)

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »