Aloite kotipalveluista ja kotisairaanhoidosta

14.11.2007

 

Aiemmin erillisinä toimineet sosiaaliviraston kotipalvelut ja terveyskeskuksen kotisairaanhoito on järjestetty Helsingissä määräaikaisena kokeiluna terveyskeskuksen kotihoito-osaston puitteissa.

Kotihoidon palvelujen käyttäjät ovat yleensä tyytyväisiä henkilökunnan osaamiseen. Sen sijaan hoitoon pääsyyn, kauppapalveluihin ja maksuihin on suurin osa palautetta antaneista tyytymätön. Lisäksi moni on jäänyt henkilöstön riittämättömyyden takia vaille tarvitsemaansa hoitoa.

Yleinen käsitys näyttää olevan se, että kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon yhdistäminen on johtanut palvelujen vähentymiseen ja supistumiseen usein vain välttämättömimpiin terveydenhoidollisiin toimiin. Tämä vaikeuttaa ikä-ihmisten mahdollisuuksia selviytyä kotona.

Kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon tarpeet kasvavat. Väestön ikääntyminen, moniongelmaisuus ja raskashoitoisuus vaativat työntekijöiltä nykyistä enemmän välitöntä asiakkaan kotona tapahtuvaa työaikaa, kotipalvelujen tarjonnan lisäämistä ja yhä monipuolisempaa osaamista.

Laajenevan vanhusväestön kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon kehittäminen on Helsingin palvelujen kehittämisen suurimpia haasteita.

Esitämme, että kaupunginhallitus tuo valtuuston käsittelyyn kotihoidon kokeilun väliraportin ja selvityksen vaihtoehtoisista kotihoidon järjestämistavoista kokeilun jälkeen. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetyn nykyisen kokeilumallin pysyväksi muuttamisen lisäksi tulee valtuustolle valmistella selvitys vaihtoehdosta, joka malliin, jossa sosiaalivirasto vastaa kotipalveluista ja terveyskeskus kotisairaanhoidosta, kehittäen samalla kotipalvelujen ja kotisairaanhoidon yhteistyötä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »