Aloite maahanmuuttajanaisten kulttuurikeskuksesta

27.4.2011

Nyt käsiteltävä Ritva Hartzellin ja Zahra Osman-Sovalan jo
vuonna 2008 aloite oli kadonnut jonnekin byrokratian mustaan aukkoon. Se löytyi
vasta kun kyselin, miksei vastausta ole tullut.

Aloitteessa on kyse maahanmuuttajanaisten kulttuurikeskuksen
perustamisesta osaan Vuosaaren kartanon tiloja. Tällaisen toiminnan
kehittäminen vastaa hyvin kaupungin strategiaohjelman painopisteitä. Sille on
laajempaa tarvetta, kuin mihin Caisa ja eräät kaupungin tukemat yhteisöt
kykenevät vastaamaan.

Aloitteeseen antamissaan vastauksissa sosiaalilautakunta,
sosiaalivirasto, kulttuuri- ja kirjastolautakunta sekä kulttuurikeskus
kannattavat aloitteen toteuttamista tai ainakin sen tarkempaa selvittämistä.

Apulaiskaupunginjohtaja on kuitenkin päätynyt torjuvalle
kannalle. Sitä perustellaan vastausesityksessä lähinnä taloudellisilla menojen
karsimisen tarpeilla. Mielestäni aloitteen torjumiseen ei ole kuitenkaan
taloudellisia perusteita. Ensinnäkin kyse on kartanorakennuksista, joiden säilyttäminen
yleisessä käytössä on tärkeää. Toiseksi sosiaalilautakunta toteaa
päivähoitotoiminnan siirtyvän joka tapauksessa pois tiloista ja niiden
edellyttävän kunnostamista. Kolmanneksi aloitteentekijät ovat jo selvittäneet
mahdollisuuksia myös yksityiseen osarahoitukseen. Neljänneksi kaupungin budjetissa
ja suunnitelmissa painotetaan maahanmuuttajien kotouttamistoiminnan
kehittämistä, johon tarvitaan lisää resursseja. Ja lisäksi
maahanmuuttajajärjestöjen piirissä on valmiutta vapaaehtoistyöhön.

Maahanmuuttajia on eri puolilla kaupunkia, heillä on
monenlaisia taustoja, tarpeita ja järjestöjä. Niitä ei ole syytä asettaa
keskenään vastakkain. Kyse on myös suhtautumisesta maahanmuuttajien
omaehtoiseen toimintaan ja osallistumiseen. Se ei ole myöskään sama asia kuin
leikkipuistojen ja muiden yleisten palvelujen yhteydessä tapahtuva
kotouttaminen, josta apulaiskaupunginjohtaja täällä puhui. 

Edellä esitetyn perusteella esitän, että valtuusto hyväksyy
seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus
selvittää mahdollisuudet maahanmuuttajanaisten kulttuurikeskuksen tai vastaavan
toiminnan toteuttamiseen Vuosaaren kartanon tiloissa yhteistyössä
maahanmuuttajayhteisöjen ja mahdollisten yksityisten tahojen kanssa. 

(Valtuuston puheenjohtaja kieltäytyi ottamasta pontta käsittelyyn tulkiten sen olevan vastaesitys, jollaista ei kuntalaisten aloitteiden käsittelyssä voi tehdä. Tulkinta oli virheellinen, mutta nojasi apulaiskaupunginjohtaja Haataisen aloitteen torjuneeseen vastaukseen.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »