Aloite nuorten mielenterveyskuntoutujien kulttuuripaja Elviksen tukemiseksi

15.6.2011

Niemikotisäätiön ELVIS-hanke on kehittänyt uutta toimintamallia, jossa nuoria aikuisia mielenterveyskuntoutujia koulutetaan toimimaan vertaisohjaajina toiminnallisissa ryhmissä nuorille mielenterveyskuntoutujille. Vaikka hankkeesta on hyvät kokemukset, uhkaa sen rahoitus loppua.

Hanke käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen kehittämishankkeena. Tarkoitus oli, että kaupunki ottaa siitä jatkossa rahoitusvastuun. Nyt kun Niemikotisäätiö on siirtynyt osaksi kaupunkikonsernia, raha-automaattiyhdistys ei voi jatkaa kulttuuripaja ELVIKSEN rahoitusta.

Kulttuuripaja ELVIS on tarjonnut nuorille mahdollisuuden kuntoutua osana toiminnallista yhteisöä, jossa saa monipuolista tukea ja jonka toimintaa voi itse olla kehittämässä. Sekä nuorilta että psykiatrian ammattilaisilta, yhteistyökumppaneilta ja Raha-automaattiyhdistykseltä on saatu hyvää palautetta. Mallista ollaan kiinnostuneita muuallakin Suomessa.

Kulttuuripaja ELVIKSEN toiminta vastaa hyvin muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön Mieli 2009 –työryhmän suosituksia. Se on tärkeä osa psykiatrian poliklinikoilla tapahtuvaan hoitoon liittyvää toiminnallista kuntoutusta. Kaupungilla ei ole muita vastaavia paikkoja.

ELVIKSESSÄ on vertaisohjaajien ansiosta noin 25 toiminnallista ryhmää viikossa, vaikka työntekijöitä on vain kolme. Vuositasolla kustannukset ovat vain noin 150 000 euroa.

Helsingin kaupungin strategioissa ja muun muassa Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmassa painotetaan nuorten mielenterveyspalveluja ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemistä. Näihin tarkoituksiin on varattu myös määrärahoja kaupungin budjetissa. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin nuorten mielenterveyskuntoutujien kulttuuripaja ELVIKSEN toiminnan jatkumisen ja siihen tarvittavan rahoituksen turvaamiseksi.

(Aloitteen allekirjoitti 61 valtuutettua kaikista ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »