Aloite osaavan henkilöstön riittävyyden ja jaksamisen turvaamiseksi

13.12.2005

Osaava henkilöstö, sen riittävä määrä ja jaksaminen ovat HOK-Elannon palvelujen hyvän laadun tärkein tekijä. Asiakkaiden tarpeiden moninaisuus ja eriytyminen korostavat henkilöstön ja sen riittävän määrän merkitystä.

HOK-Elanto on pääkaupunkiseudun suurimpia työllistäjiä. Suuri osa työntekijöistä tekee töitä pienissä yksiköissä esimerkiksi lähikaupoissa ja pienemmissä ravintoloissa. Monessa tapauksessa henkilöstön vähäinen määrä vaikeuttaa asiakaspalvelua ja työssä jaksamista. Joissain tilanteissa henkilöstön vähäinen määrä voi lisätä myös turvallisuusongelmia.

Edellä olevan perusteella esitämme, että HOK-Elannon hallitus tuo edustajistolle selvityksen henkilöstöresurssien mitoitusperusteista ja mahdollisuuksista lisätä henkilöstön määrää asiakaspalvelussa yleensä ja erityisesti lähikaupoissa ja pienemmissä ravintoloissa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »