Aloite peruskorjausten vuokravaikutusten tasoittamisesta

13.6.2012

Kiinteistövirasto ja tilakeskus perivät kaupungin virastoilta laitoksilta vuokraa käyttämistään tiloista. Nämä ns. sisäiset vuokrat voivat nousta hyppäyksellisesti peruskorjausten yhteydessä.

Periaatteessa sisäisissä vuokrissa on kyse kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välisestä vuokrasuhteesta. Vastuu peruskorjauksesta kuuluu omistajalle, jonka pitäisi varautua pitkäjänteisesti peruskorjaustarpeisiin, jolloin vuokrakaan ei nouse kohtuuttomasti kerralla. Kiinteistövirasto ja tilakeskus eivät toimi näin, vaikka ne keräävät jatkuvasti huomattavia vuokratuottoja.

Peruskorjausten yhteydessä opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston, nuoriasiainkeskuksen ja muiden kaupungin hallintokuntien tilasta maksama vuokra voi nousta hetkessä kymmeniä prosentteja, jopa moninkertaiseksi. Kun budjettiraamit edellyttävät samaan aikaan tilakustannusten pitämistä kurissa tai jopa vähentämistä, johtaa peruskorjaus usein palvelujen muiden resurssien supistumiseen.

Esitämme, että kaupunginhallitus selvittää, miten peruskorjausten aiheuttamia sisäisten vuokrien suuria korotuksia voidaan ehkäistä. Eräänä mahdollisuutena esitämme selvitettäväksi voidaanko siirtyä käytäntöön, jossa osa vuokratuotoista siirretään kiinteistövirastoon tai tilakeskukseen muodostettavaan peruskorjausrahastoon, josta maksetaan kulloinkin vuoroon tulevat peruskorjauskulut. Samalla esitämme sisäisten vuokrien määräytymisperusteiden tarkistamista, jotta vuokramenojen osuus palvelujen kustannuksista ei nouse kohtuuttoman suureksi.

(Aloitteen allekirjoitti yli 20 valtuutettua kaikista valtuustoryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »