Aloite S-ryhmän irtaantumiseksi ydinvoiman lisärakentamisesta

11.12.2007

Aloite S-ryhmän irtaantumiseksi ydinvoiman
lisärakentamisesta

 

Helsingin Osuuskauppa Elanto ja laajemmin S-ryhmä korostavat
vastuullista toimintaa ympäristöasioissa. Vuonna 2005 hyväksytyn ympäristöpolitiikan
linjauksen mukaan S-ryhmä haluaa vaikuttaa aktiivisesti toimintansa
ympäristövaikutuksiin. Näiden periaatteiden toteuttamisella on tärkeä merkitys
myös osuusliikkeen asiakassuhteille.

Osallistuminen Fennovoima
Oy:n hankkeeseen kuudennen ydinvoimalan
rakentamiseksi on ristiriidassa S-ryhmän ympäristötavoitteiden kanssa. Fennovoima-yhtiön osakkaana S-ryhmä edistää uusiutuvan
energian käytön edistämisen kanssa kilpailevan ydinsähkön tuotantoa. Fennovoima ei ole myöskään kyennyt ratkaisemaan mahdollisen
uuden voiman tuottaman ydinjätteen
loppusijoitusta.

S-ryhmän asiakasomistajien varojen sijoittaminen ydinvoiman lisärakentamiseen ja tällaisen ratkaisun
tekeminen ilman avointa keskustelua ja tiedottamista on herättänyt kritiikkiä
osuusliikkeen jäsenten keskuudessa. Samalla se on heikentänyt S-ryhmän ympäristötavoitteiden
uskottavuutta asiakaskunnan piirissä.

Me allekirjoittaneet edustajiston jäsenet esitämme, että
Helsingin Osuusliike Elannon hallitus esittää S-ryhmän johdolle luopumista
osakkuudesta ja osallistumisesta ydinvoiman
lisärakentamista valmistelevaan Fennovoima-yhtiöön
tai muihin vastaaviin hankkeisiin.

Samalla esitämme, että edustajistolle valmistellaan selvitys
osuusliikkeen toimista energian säästön ja uusiutuvan energian käytön edistämiseksi.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »