Aloite saamenkielisestä perusopetuksesta

28.9.2016

– 28.9.2016

Saamelaiset ovat ainoa EU:n alueella asuva vähemmistö, joka on tunnustettu alkuperäiskansaksi. Suomen saamelaisista suuri osa asuu Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Saamen kielen ja kulttuurin säilymisen ja vahvistumisen kannalta on tärkeä turvata myös Saamenmaan ulkopuolella asuville saamelaislapsille mahdollisuus oppia lukemaan ja kirjoittamaan äidinkieltään.

Helsingissä City-Sámit ry ylläpitää pohjoissaamenkielistä kielipesä Máttabieggaa, jossa alle kouluikäiset lapset oppivat saamen kieltä kielikylvyn kautta. Lisäksi yhdessä päiväkodissa on saamenkielinen työntekijä. Lasten saamen kielen taitoa on tarpeen ylläpitää ja kehittää myös heidän siirtyessään peruskouluun. Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on monia saamelaisia lapsia, joita saamen kielen opetus ei nyt tavoita.

Saamen kielen opetusta on Helsingissä ollut tarjolla peruskoulussa, mutta ratkaisuja opetuksesta on tehty vain vuodeksi kerrallaan ja kyse on ollut vain kahdesta tunnista viikossa. Tämä on vaikeuttanut sekä opetusryhmien kokoamista että opettajien saamista. Saamen kielen oppituntien lisäksi olisi hyvä järjestää myös muuta saamenkielistä opetusta. Suomi-saame -opetus olisi tärkeä lisä Helsingin kaksikieliseen opetukseen, jota kaupunki järjestää eräiden muiden kielten kohdalla myös pienille ryhmille.

Esitämme selvitettäväksi toimet, joilla saamen kielen ja saamenkielistä opetusta voidaan lisätä peruskoulussa ja turvata opetuksen pitkäjänteinen kehittäminen. Ehdotamme, että saamen kielen ja saamenkielisen opetuksen järjestämistä selvitetään yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kuntien ja City-Sámit –yhdistyksen kanssa. Samalla ehdotamme selvitettäväksi saamenkielisen esikoulun ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen.
(Tämän Yrjö Hakasen tekemän aloitteen allekirjoitti yhteensä 50 valtuutettua, joita oli kaikista valtuustoryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »