Aloite sosiaalijohtajan laittomien toimien selvittämisestä

3.6.2009

 
Aloite  sosiaalijohtajan laittomien toimien selvittämisestä


Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa todetaan, että hyvä maine on tärkeä kaupungin toimintaa ohjaava periaate. ”Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä avoimuutta.” Lisäksi ohjelmassa todetaan, että kaupungin toiminnassa ei sallita minkäänlaisia väärinkäytöksiä eikä vilpillistä toimintaa.

Kaupungin sosiaalijohtaja Paavo Voutilaisen päätös hankkia toimistotiloihin kalusteita 71 900 eurolla ilman kilpailutusta rikkoi hankintalakia ja hankintasääntöä. Samalla poikkeuksellisen kalliiden kalusteiden hankinta herätti laajaa epäluottamusta sosiaaliviraston johdon toimintaa kohtaan, etenkin kun samaan aikaan monien sosiaalipalvelujen määrärahoja karsitaan ja muun muassa lastensuojelussa, päivähoidossa, vanhusten palveluissa ja useissa muissa peruspalveluissa on vakavia puutteita.

Uudessa Voima-lehdessä 5/2009 on julkaistu sosiaalijohtajan toiminnasta uutta tietoa. Sosiaalijohtajan, talouspäällikön, hallintolakimiehen sekä useiden sosiaalilautakunnan ja viraston johtoryhmän jäsenten haastattelujen perusteella sosiaalijohtaja on tehnyt päätöksen kalustehankinnoista siitä huolimatta, että hänelle on kerrottu sen laittomuudesta. Asiassa on jutun perusteella johdettu harhaan sosiaalilautakuntaa. Lehden mukaan sosiaalijohtaja on lisäksi ulkoistanut eräitä toimintoja ohittaen hankintalain ja -säännön vaatimukset tavalla, josta ovat hyötyneet muun muassa hänen entisen työnantajansa, Diakonissalaitoksen piirissä toimivat.

Sosiaalijohtaja on antanut toukokuussa selvityksen kalustehankinnoistaan apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkoselle ja sosiaalilautakunnalle. Selvityksiä ja niiden käsittelyä ei ole julkistettu.

Nyt esille tulleiden tietojen perusteella on syytä kysyä, onko apulaiskaupunginjohtajaa ja sosiaalilautakuntaa johdettu harhaan vai ovatko he siunanneet laittoman päätöksen ja kyseenalaiset menettelytavat asiassa? Miten kaupunki huolehtii siitä, että sen toimintaa ohjaavaksi ilmoitetut arvot ja eettiset periaatteet toteutuvat?

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus tuo valtuustolle selvityksen toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt lainvastaisen ja kaupungin sääntöjä rikkoneen kalustohankinnan johdosta, palauttaakseen luottamuksen sosiaaliviraston toimintaan ja turvatakseen kaupungin strategiaohjelman periaatteiden noudattamisen sosiaalitoimen päätöksenteossa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »