Aloite Taideteollisen korkeakoulun puolesta

12.12.2007


Taideteollisen korkeakoulun toiminta ollaan yhdistämässä innovaatioyliopistoon, jonka lähtökohdat ja tavoitteet korostavat yksipuolisesti taloudellista kilpailukykyä. Esityksen valmistelussa on sivuutettu taiteen edustajat, korkeakoulun henkilöstö ja opiskelijat. Samalla on sivuutettu taiteen ja korkeakoulun autonomian merkitys.

Innovaatioyliopiston perustaminen uhkaa johtaa siihen, että suuri osa Helsingissä järjestetystä taidealan korkeakouluopetuksesta siirtyy vähitellen pois Helsingistä. Tällä olisi kielteinen vaikutus pääkaupungin kulttuuriseen kehitykseen. Taideteollisen Korkeakoulun sulauttaminen innovaatioyliopistoon olisi myös omiaan heikentämään taidealan oppilaitosten välisiä yhteyksiä ja yhteistyömahdollisuuksia.

Säätiöpohjalle perustettavan innovaatioyliopiston valmisteluista julki tulleiden tietojen perusteella hanke on viemässä pohjaa myös Helsingin kaupungin pyrkimyksiltä kehittää Arabianrannan alueesta merkittävä taiteen ja taideteollisen suunnittelun keskus. Itsenäisen Taideteollisen korkeakoulun lopettaminen heikentäisi mahdollisuuksia toteuttaa Helsingin elinkeinostrategian tavoitetta ”Art & Design City” –teeman hyödyntämisestä. Se voi rajoittaa myös mahdollisuuksia kehittää mediakeskus Lumeen toimintaa.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että kaupunginhallitus ilmoittaa valtioneuvostolle Helsingin vastustavan aikomuksia siirtää Taideteollisen korkeakoulun toiminta pois Arabianrannasta ja esittää selvitettäväksi vaihtoehtoa, jossa Helsinkiin muodostetaan taideyliopisto yhdistämällä Taideteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia.

(Aloitteen allekirjoitti 11 valtuutettua eri ryhmistä)

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »