Aloite tietotekniikan avoimen rajapinnan määrittelystä

18.6.2014


Kaupungin tietotekniikkaohjelmassa 2012-2014 linjataan, että ”Kaupungin palveluilta edellytetään helppokäyttöisyyttä, tietojen yhteiskäyttöisyyttä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta yli organisaatiorajojen”. Lisäksi todetaan, että ”tietojen saatavuutta parannetaan rakentamalla avoimia rajapintoja olemassa oleviin järjestelmiin ja edellyttämällä avoimia ja dokumentoituja rajapintoja hankittavissa järjestelmissä”

Helsingissä toimittajariippuvuus on yleistä, mikä aiheuttaa kustannusten nousua järjestelmähankinnoissa. Keskeinen syy toimittajariippuvuuteen ovat suljetut ohjelmistorajapinnat ja monoliittiset sovellukset. Toimittajariippuvuuden vähentäminen ja kustannusten hillitseminen edellyttää avointen rajapintojen käytön edistämistä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa käy ilmi, että on myös epäselvyyttä siitä, mitä avoin rajapinta oikeastaan tarkoittaa. Samaan aikaan kun laajasti puhutaan avoimista rajapinnoista, ei ole selvästi määritelty, mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Tällaista määritelmää tarvitaan nyt, ja esimerkiksi Open Knowledge Finlandin piirissä sellaista on luonnosteltu.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsingin tietotekniikkaohjelman toteuttamisessa ja seuraavan tietotekniikkaohjelman valmisteluissa pyritään kehittämään kaupungin käyttöön avoimen rajapinnan määritelmä, mahdollisesti jo olemassa olevia määritelmiä hyödyntäen.

Yrjö Hakanen
+ 53 muuta valtuutettua, kaikista valtuustoryhmistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »