Aloite tulevien kaupunginjohtajien palkkauksen kohtuullistamisesta

22.10.2014

Helsingin kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajille maksettava palkka ylittää usealla tuhannella eurolla kuukaudessa valtioneuvoston jäsenille maksettavat palkkiot. Helsingin ja eräiden muiden suomalaisten isojen kaupunkien johtajien palkkataso ylittää myös useiden ulkomaisten suurkaupunkien johtajien palkkatason. Kaupunginjohtajien palkat ovat nousseet pidemmän ajan kuluessa enemmän kuin kaupungin henkilöstön sopimuspalkat ja ne ovat moninkertaiset verrattuna henkilöstön keskipalkkatasoon.

Helsingin kaupunginjohtajan palkka on lähes 15 300 euroa kuukaudessa ja apulaiskaupunginjohtajien lähes 12 300 euroa, minkä lisäksi tulevat monet viran myötä kertyvät palkkiot ja luontaisedut. Valtioneuvoston jäsenten palkkiot ovat tällä hetkellä noin 9 260 euroa ja pääministerillä noin 11 110 euroa.

Kaupunginhallitus valmistelee parhaillaan esityksiä Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja mahdollisia muutoksia kaupunginjohtajien valintatapaan. Tässä yhteydessä on mielestämme luontevaa selvittää myös kaupunginjohtajien palkkausperusteita ottaen huomioon kaupungin eettiset periaatteet ja strategiaohjelman tavoitteet oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta kaupungin toiminnassa työnantajana.

Esitämme, että johtamisjärjestelmän uudistamisen yhteydessä valmistellaan esitykset tulevien kaupunginjohtajien palkkauksesta niin, että nykyistä korkeaa palkkatasoa kohtuullistetaan. Samalla esitämme selvitettäväksi myös laajemmin johtavien virkamiesten sekä kaupungin liikelaitosten ja yhtiöiden johtajien palkkatason kohtuullistamisen.

Yrjö Hakanen ja 17 muuta valtuutettua kuudesta valtuustoryhmästä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »