Aloite työaikakokeilusta

22.2.2017

Ruotsissa, Saksassa ja myös Suomessa eräillä työpaikoilla on hyviä kokemuksia työajan lyhentämisestä ja töiden jakamisesta 6 + 6 tunnin työaikamallilla. Kun työaikaa on lyhennetty ja töitä järjestetty useammassa vuorossa, on työn tuottavuus kasvanut. Tiloja ja laitteita on voitu käyttää tehokkaammin. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Työn tuottavuuden kasvun ansiosta työajan lyhentäminen on voitu toteuttaa palkkoja alentamatta.

Helsingissä on paljon sellaisia tehtäviä, joissa 6+6 tunnin työaikamallia voitaisiin kokeilla. Sillä voitaisiin helpottaa muun muassa terveysasemille pääsyä. Työajan lyhentäminen vähentäisi työn kuormittavuutta ja helpottaisi työssä jaksamista esimerkiksi vanhuspalveluissa. Samalla 6+6 tunnin työaikamalli loisi lisää työpaikkoja ja vähentäisi työttömyyttä.

Esitämme, että kaupungin vuoden 2018 talousarviossa ja 2018 – 2020 taloussuunnitelmassa päätetään kolmevuotisesta työajan lyhentämisen ja töiden jakamisen kokeilusta esimerkiksi vanhuspalveluissa, terveysasemilla ja muissa kokeiluun sopivilla aloilla. Kokeilu toteutettaisiin ansiotasoa alentamatta. Sen vaikutuksia työn tuottavuuteen ja palvelujen saatavuuteen seurataan ja niistä tehdään arvio.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »