Aloite uuden osuustoiminnan edistämisestä

8.12.2015

Osuustoiminnalla on Suomessa vahvat perinteet. Samalla kun nykyinen markkinaehtoinen ja globaali talouskehitys asettaa osuustoiminnalle isoja haasteita, se on nostanut esiin myös uutta osuustoiminnallisuutta.

Uusissa ruokapiireissä, työosuuskunnissa sekä jakamistalouden ja yhteisötalouden ilmiöissä on paljon samanlaisia ideoita ja tavoitteita, joille osuusliike alun perin on rakentunut. Samalla niiden piirissä haetaan vastauksia moniin 2000-luvun haasteisiin, kuten ekologisesti kestävät tuotanto- ja kulutustavat, työllisyys ja itsensä työllistäminen, uusi teknologia, reilu kauppa, osallisuus ja itsehallinto. Osuuskunnissa pyritään myös kehittämään vaihtoehtoja, joissa työtä tehdään ihmisten tarpeita eikä liikevoittoja varten.

HOK-Elannon ja muiden suurten osuuskauppojen ulkopuolelta on noussut monia ideoita, jotka ovat vaikuttaneet myös HOK-Elannon toimintaan. Niillä voi olla jatkossa entistä tärkeämpi merkitys paluussa osuustoiminnan juurille ja samalla osuuskaupan uudistamisessa.

Esitämme, että selvitetään tavat, joilla HOK-Elanto voi edistää uutta osuustoiminnallisuutta, hyödyntää omassa toiminnassaan uusia osuustoiminnan ideoita ja tehdä yhteistyötä uusien osuuskuntien kanssa.

Yrjö Hakanen + kuusi muuta HOK-Elannon edustajiston jäsentä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »