Aloite vaikuttamisesta TTIP-sopimusneuvotteluihin

17.6.2015

Euroopan unioni ja Yhdysvallat neuvottelevat vapaakauppaa ja investointikumppanuutta koskevasta TTIP-sopimuksesta. Sen on luvattu tuovan talouskasvua ja työpaikkoja, mutta sopimukseen sisältyy vakavia uhkia muun muassa kuntien palvelujen, demokratian ja itsehallinnon kannalta.

TTIP-sopimukseen ollaan sisällyttämässä kirjaukset investointisuojasta, riitojen ratkaisemisesta välimiesoikeudessa ja sääntely-yhteistyöstä. Toteutuessaan ne voivat antaa suurille yhtiöille mahdollisuuden kiristää valtioita asettamaan yritysten ja sijoittajien edut lainsäädännössä kansalaisten etujen edelle ja haastaa valtioita oikeuteen, mikäli nämä muuttavat lainsäädäntöään vastoin yritysten etuja.

Pyrkimys yhtenäistää lainsäädäntöä ja sääntelyä Yhdysvaltojen ja EU:n välillä on riski julkisten palvelujen kehitykselle. Tähän liittyvät muun muassa lainsäädännön eroista ja erilaisista kehittämistarpeista johtuvat vaikeudet määritellä julkisten palvelujen sisältöä ja rajata ne selvästi sopimuksen ulkopuolelle.

Esitämme, että Helsinki pyrkii osaltaan vaikuttamaan niin, että Suomen hallitus edellyttää TTIP-neuvottelumandaatin rajaamista julkisten palvelujen ja kuntien aseman turvaamiseksi, ja että hallitus ottaa kielteisen kannan sopimukseen, mikäli se heikentää julkisia palveluja tai sisältää ristiriitojen ratkaisumekanismin (ISDS) tai sääntely-yhteistyöelimen, jotka uhkaavat julkisia palveluja ja demokraattista päätöksentekoa. Lisäksi Helsingin on syytä korostaa avoimuuden, työntekijöiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun tärkeyttä.

(Aloitteen allekirjoitti 17 valtuutettua useista eri ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »