Aloite vanhusten pitkäaikaishoidosta ja vanhuspalveluohjelmasta

21.4.2010


Päätökset vanhusten pitkäaikaissairaanhoidon palvelurakenteiden muuttamisesta ovat johtaneet hoitojonojen pitenemiseen alkuvuoden aikana. Pitkäaikaissairaanhoidon paikkojen vähentäminen on tapahtunut ilman, että vastaavassa määrin olisi lisätty vanhainkotipaikkoja tai palveluasumisen paikkoja. Tämän seurauksena monet vanhukset ovat jääneet heitteille.

Kun valtuusto päätti – äänestyksen jälkeen – siirtää vanhusten pitkäaikaishoidon terveyskeskuksen alaisuudesta sosiaalitoimeen, vakuutettiin, että muutos ei heikennä palveluja. Mediuutisten tietojen (16.4.2010) mukaan muutos on kuitenkin heikentänyt jatkohoitoa ja vähentänyt paikkojen kokonaismäärää. Paikkoja on vähennetty Suursuon sairaalasta ja sosiaaliviraston alaisuuteen siirtyneistä Kivelän, Koskelan ja Myllypuron entisistä pitkäaikaissairaaloista. Jatkohoitopaikkaa odottelevia potilaita on taas lisää akuuttisairaaloissa, kotihoidossa ja sosiaaliviraston kuntoutus- ja arviointipaikoilla. Viime vuosina lopultakin kotihoidon, päivystyksen, akuuttisairaaloiden ja pitkäaikaissairaaloiden välillä paremmin toimimaan saatu hoitoketju uhkaa taas katkeilla.

Edellä esitetyn perusteella esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy kiireellisiin toimiin turvatakseen kaupungin omien vanhainkotipaikkojen ja palveluasuntopaikkojen riittävyyden vanhustenhoidon ja pitkäaikaissairaanhoidon palvelurakenteiden muutosten edellyttämässä laajuudessa.  

Samalla esitämme, että kaupunginhallitus valmistelee valtuuston päätettäväksi vanhuspalveluohjelman. Valtuuston edellisellä kaudella hyväksymä vanhuspalveluohjelma päättyi viime vuoden lopussa. Vanhuspalveluohjelman puuttuminen haittaa vanhusten kasvaviin palvelutarpeisiin vastaamista. Ohjelman valmistelu tarjoaisi myös tärkeän mahdollisuuden kuulla vanhuksia, avata heille mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä turvata vanhusneuvostolle ja ikä-ihmisten järjestöille mahdollisuuden osallistua ohjelman tekemiseen.

(Aloitteen allekirjoitti 36 valtuutettua kaikista ryhmistä.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »