Asukastaloja ajetaan alas harhaanjohtavin perustein

16.1.2015

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että kaupunki luopuu sote-viraston ylläpitämistä 10 asukastalosta. Esityksessä on sivuutettu asukastalojen käyttäjien ja työntekijöiden mielipiteet sekä alueellisen sosiaalityön ja yhteisöllisen toiminnan tarpeet.

Päätösesitystä perustellaan harhaanjohtavasti sotkemalla toisiinsa asukasjärjestöjen tukeminen ja sote-viraston alueellinen sosiaalityö, jota ei voi siirtää kansalaisjärjestöjen vastuulle. Suoranaista harhaanjohtamista on se, että kaupunginhallitukselle esitetystä aineistosta on jätetty pois sote-lautakunnan vaatimuksesta tehty kysely ja raportti asukastalojen käyttäjien ja henkilöstön mielipiteistä.

Syy raportin sivuuttamiseen on ilmeinen: Se kertoo asukkaiden ja sosiaalityöntekijöiden olevan poikkeuksellisen vahvasti asukastalojen toiminnan jatkamisen puolesta ja asukastalojen roolista alueellisessa ja yhteisöllisessä sosiaalityössä, jotka päätösesitys sivuuttaa. Ilmeisesti samasta syystä kaupunginjohtajan esitykseen ei ole pyydetty valmistelussa lausuntoa sen enempää asukastaloilta kuin sote-lautakunnalta.

Sote-viraston asukastaloissa on kehitetty hyvä toimintamalli, jossa yhdistyvät matalan kynnyksen palvelut, ehkäisevä toiminta, työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta, vapaaehtoistyö, monenlainen neuvonta ja suorat yhteydet sote-viraston muihin palveluihin. Samalla asukastalot ovat tärkeitä maksuttomia julkisia tiloja asukastoiminnalle ja lähidemokratialle. Ne rakentavat yhteisöllisiä verkostoja.

Kaupungin ylläpitämien asukastalojen lopettaminen on osa kokoomuksen linjaa, jolla ajetaan alas muitakin sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja. Asukastalojen tilat – tai ainakin parhaimmat niistä – halutaan yksityistää. Niitä voisivat ehkä vuokrata tai ostaa rikkaat säätiöt, isot valtionapuja nauttivat järjestöt tai jotkut yksityiset yritykset. Paikallisilla asukasjärjestöillä ei ole mahdollisuuksia maksaa tiloista vaadittavia markkinavuokria, palkata tarvittavia työntekijöitä ja ottaa vastuuta sote-viraston taloissa nyt tarjoamista palveluista. Kokoomus ajaa ”luokkayhteiskunnan paluuta”, jossa heikommassa asemassa olevia poljetaan entistä kovemmin.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä on asukastaloista käydyn keskustelun alusta alkaen esittänyt kaikkien sote-viraston kymmenen asukastalon toiminnan jatkamista kaupungin ylläpitäminä. Mielestämme tavoitteeksi on syytä asettaa näiden asukastalojen verkoston laajentaminen.

Kohta kaksi vuotta asukastaloista käydyn keskustelun myötä olettaisi muidenkin valtuustoryhmien saaneen riittävät tiedot kannan määrittelyyn.
Tuki sote-viraston asukastaloille onkin monissa ryhmissä lisääntynyt. Mutta vieläkään ei ole käynyt selväksi esimerkiksi vihreiden ryhmän kanta, ovatko kaikki vihreiden edustajat kaupunginhallituksessa sote-viraston kymmenen asukastalon toiminnan jatkamisen kannalla?

Rahasta asukastalojen toiminnan jatkaminen ei Helsingissä ole kiinni. Ensinnäkin sote-viraston ylläpitämissä asukastaloissa tehdään hyvää työtä erittäin halvalla. Niillä on tärkeä merkitys myös nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä, jossa lainmuutokset ovat lisänneet kuntien vastuuta. Ilman tällaista toimintaa sosiaaliset ongelmat ja niiden kustannukset kasvavat. Toiseksi kaupunki teki taas viime vuonna ylijäämää, jota on jo aiemmilta vuosilta kaupungin pankkitileillä yli 800 miljoonaa euroa.

Asukasyhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen toiminnan tukeminen on niin ikään tarpeen. Se ei voi kuitenkaan korvata alueellista sosiaalityötä, johon tarvitaan asukastalojen verkosto. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia on parannettava myös jatkamalla ja laajentamalla Helsingin lähidemokratiakokeiluja.  

Lisätietoja:

Kaupunginhallitukselle esitetystä aineistosta pois jätetty raportti:
http://www.hel.fi/static/sote/asukastominta/julkaisut/askastalot-2014-raportti.pdf

Helsingin kaupungin asukastalojen puolesta toimiva verkosto:
https://www.facebook.com/#!/pages/Helsingin-kaupungin-Asukastalojen-puolesta-verkosto/575102649238087?fref=ts

(Kuva asukastaloja puolustavan verkoston tapaamisesta Maunulan asukastalo Saunabaarilla.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »