Asukkaat jyrättiin Vallilanlaaksossa

11.4.2019

Valtuuston eilisen kokouksen suurin asia oli päätös Vallilanlaakson raitiotien asemakaavasta. Sen käsittelyssä näkyi valtuuston hämmästyttävän laaja kannatus viheralueille tapahtuvaan rakentamiseen ja vähäinen halu paneutua vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.

Kokous alkoi kyselytunnilla, jossa keskusteltiin liikkumisen edistämisestä ja uuden paperittomien ryhmän työperäisestä hyväksikäytöstä.

Vallilanlaakson raitiolinja

Raitiolinjan rakentamiseksi Kalasatamasta Vallilanlaakson viher- ja virkistysalueen kautta Pasilaan hyväksyttiin äänin 79 – 3, tyhjää 1. Vastaan äänestivät kristilliset ja yksi perussuomalainen, tyhjää RKP:n Månsson. Hanke on herättänyt paljon vastustusta mm. Vallilan ja Kumpulan alueella.

Apulaispormestari Sinnemäki (vihr) perusteli esitystä harhaanjohtavilla väitteillä vaihtoehtoisen reitin hitaudesta. Tosiasiassa asukkaiden esittämiä vaihtoehtoja ei asemakaavan valmistelussa edes selvitetty niin, että olisi otettu huomioon mahdollisuus toteuttaa suorempi reitti Kalasatamasta Pasilaan tavalla, jossa tehdään myös ratikkaliikennettä nopeuttavia ratkaisuja tällä reitillä.

Finlandia-talon peruskorjaus

Lyhyen keskustelun jälkeen valtuusto hyväksyi yksimielisesti lähes 200 miljoonan euron hankesuunnitelman Finlandia-talon peruskorjauksesta. Talon seinien marmorilaatoituksen uusimisen osuus hinnasta on vain runsas kymmenesosa ja materiaalivalinnat tehdään sen osalta myöhemmin.

Valtuusto hyväksyi lisäksi asemakaavamuutokset Alppilan Josafatinkallioiden ja Vartiokylän Linnavuorenpuiston lähivirkistysalueelle.

Nakerretaanko Keskuspuistoa ?

Kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi on tulossa massiivinen Garden Helsinki -rakentamishanke, joka lähes katkaisee Keskuspuiston eteläisen osan yhteyden pohjoiseen ja kaventaa julkista virkistysaluetta yksityisen kiinteistöbisneksen hyväksi. Keskuspuistoryhmä on vedonneet hankkeen torjumiseksi kokonaan tai ainakin olennaiseksi supistamiseksi.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »