Asuntoja Arabian tehtaan kylkeen?

23.4.2008

 

En ole tainnut kovin usein ymmärtää täällä suuren yrityksen
esittämiä huolia. Tällä kertaa siihen on kuitenkin aihetta. Iittala Group on
nimittäin syystä huolissaan Arabian tehtaan kortteliin esitetystä asuntojen ja
toimitilojen rakentamisesta. Tässä on kyse myös asukkaiden eduista –
suhtautumisesta asuinympäristön terveellisyyteen, ympäristöriskien ehkäisyyn ja
Helsingissä muutenkin vähiin käyneen teollisen kaupunkikuvan suojeluun.

En vastusta alueen täydennysrakentamista sinänsä. Pidän
kuitenkin kyseenalaisena tässä esitettyä asuintalojen rakentamista välittömästi
tehtaan läheisyyteen. Vaikka Arabian tehtaita on uudistettu ja tehtaan
kuljetuksia järjestellään uudelleen, liittyy tehtaan toimintaan
ilmastopäästöjä, meluhäiriöitä ja muita ympäristöriskejä. 

Ympäristökeskuksen mielestä asumista ei pitäisi sijoittaa
tehdaskortteliin. Pienimmillään uusien asuinrakennusten ja tehdasrakennusten
välinen etäisyys olisi vain 8
metriä. Samaa mieltä on ollut myös Uudenmaan ympäristökeskus.

Kaupunginmuseo on puolestaan esittänyt tutkittavaksi
vaihtoehtoja, joissa Arabian vanhojen teollisuusrakennusten historiallista ja
kaupunkikuvallisen suojelun tarvetta kunnioitettaisiin. 

Tämän kaavan valmisteluun liittyy poikkeuksellisesti muistutus.
Siinä Iittala Group valittaa, että sitä ei ole kuultu esityksen valmistelussa.
Apulaiskaupunginjohtajan täällä antaman meriselityksen ja meille jaetun
aineiston valossa näyttää siltä, että tässä on kuultu tontin omistajaa, joka
haluaa lisää rakennusoikeutta ja nostaa tonttien arvoa. Kaavoituksella pitäisi
ohjata alueen kehitystä asukkaiden tarpeita ja mielipiteitä kuullen, mutta
tässä tapauksessa näyttää siltä, että kiinteistösijoittamisen intressit ovat
ohjanneet kaavoitusta. Ottaen huomioon Arabianrannan muun laajan asuntojen
rakentamisen, ei ole tästäkään mitään syytä rakentaa asuntoja juuri tähän
tehdaskortteliin.

SKP:n ja asukaslistan ryhmä esittää, että valtuusto
palauttaa kaavaesityksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että
ympäristökeskuksen ja kaupunginmuseon lausunnot asuinympäristön
terveellisyydestä ja kaupunkikuvan suojelusta otetaan paremmin huomioon.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »